Di Rupo beklaagt zich over Bush-jaren op VN-tribune

Vanop het spreekgestoelte van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York heeft de Belgische premier Elio Di Rupo zich beklaagd over de erfenis van ex-president George W. Bush.

De oorlog in Irak, die begonnen werd door Bush, is voor Di Rupo een van de oorzaken van de huidige problemen in het Midden-Oosten. "Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat de menselijke ramp die we nu meemaken ook het gevolg is van een bittere fout van politieke verantwoordelijken die de voorkeur gaven aan militaire oplossingen" zei hij.

"België heeft enkele jaren geleden geweigerd om deel te nemen aan een dergelijke operatie in Irak. Hoe kunnen we niet inzien dat de frustraties en vernederingen het radicalisme versterkt hebben?"

Het komt er voor Di Rupo nu op aan om "dringend" te reageren en actie te ondernemen (tegen de terreurorganisatie IS), ook op militair vlak. "Bombardementen volstaan niet", zei de premier.

Di Rupo kwam ook terug op het Israëlisch-Palestijns conflict, dat volgens hem "hoog op de internationale agenda" moet staan. Een vredesakkoord zou een "belangrijke factor" zijn voor stabiliteit en vrede in de wereld. Di Rupo loofde de inspanningen die al ondernomen zijn onder Barack Obama, de huidige president van de VS. Maar hij zei ook te hopen dat Obama "tot het einde van zijn ambtstermijn daarvoor zou blijven werken".