Eerste steen gelegd van nieuwe Zwin Natuurcentrum

De provincie West-Vlaanderen en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hebben de eerste steen gelegd voor het nieuwe Zwin Natuurcentrum. Het bezoekerscentrum en het kijkcentrum worden de blikvangers van het heringerichte natuurpark.

Het project houdt in dat de verouderde gebouwen, kooien, wandelpaden en asfaltparkings vervangen worden door een waterrijk natuurgebied. Het nieuwe natuurgebied moet aantrekkelijk zijn voor de vogels die in het Zwin broeden of er voorbijtrekken. De herinrichting van de Zwinvlakte zelf startte al in 2011 en heeft de bedoeling om de situatie uit de jaren 80 te herstellen.

Het nieuwe bezoekerscentrum moet de toegangspoort vormen tot het natuurpark en de Zwinvlakte. Naast de toekomstige tentoonstelling "het Zwin als internationale luchthaven voor vogels" zal er ook ruimte zijn voor tijdelijke tentoonstellingen. In het natuureducatief centrum zullen bovendien belevingsprogramma's voor scholen en verengingen worden aangeboden.

In de dijk tussen de Zwinvlakte en het natuurpark zal een kijkcentrum ingeplant worden. Dat moet bezoekers de mogelijkheid bieden om bij alle weersomstandigheden een blik te kunnen werpen op het getij, de vogels en de planten van de Zwinvlakte.

De werken aan het nieuwe Zwin Natuurcentrum startten al in het najaar van 2013. Vanaf juli 2014 is ook begonnen met de heraanleg van de bodem in het natuurpark. In totaal zal het project ongeveer 20 miljoen euro kosten. Het is de ambitie van de provincie West-Vlaanderen en het ANB om in het voorjaar van 2016 het nieuwe Zwin Natuurcentrum te openen.