Honderden betogers tegen christenvervolging in Mechelen

In Mechelen liepen honderden mensen mee in een manifestatie tegen de wereldwijde vervolging van christelijke minderheden. Aanleiding voor de optocht waren de gruweldaden van Islamitische Staat in Irak en Syrië.

"We willen aan de politiek een signaal geven dat het voor ons niet kan dat in die landen christenen hun hoofd wordt afgehakt, dat hun huizen gebrandmerkt worden", zei organisator Fernando Pauwels.

"Net als in de wereldoorlogen wordt een teken op hun voordeur geschilderd dat zij christen zijn en dat hun huis geplunderd mag worden. Als zij zich niet gedwongen bekeren tot de islam, mogen zij verdreven of vermoord worden. Tegen zo'n barbarij willen wij ons verzetten en aandacht vragen van onze politici. Daar gebeuren mensonterende toestanden."