Meer steun om sociaal te kunnen verhuren?

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) wil verhuurders meer ondersteunen. Dat zegt ze in De Tijd. Ze wil dat meer eigenaars verhuren via sociaalverhuurkantoren omdat voor veel mensen huren te duur wordt.

Nu al krijgen huiseigenaars die verhuren via de sociaal verhuurkantoren steun van de Vlaamse overheid, maar Homans overweegt om hen nu ook een renovatiepremie te geven.

"Wij zijn akkoord dat die huursubsidies gekoppeld worden aan twee voorwaarden", reageert Katelijne D'hauwers van de Vereniging van Eigenaars. "Een eerste inzake woonkwaliteit en een tweede inzake een zekere omkadering van de huurprijs waarbij ze gaan refereren aan de prijzen zoals die blijken uit de huurschatting die door minister Freya Van den Bossche (SP.A) werd ontworpen."

Volgens de Vereniging van Eigenaars is een huursubsidie voor huurders een betere optie.