Somers (Open VLD) stelt Oosterweel weer ter discussie

Burgemeester van Mechelen en Vlaams parlementslid Bart Somers (Open VLD) kant zich andermaal tegen de Oosterweelplannen van de Vlaamse regering. Dat zegt hij in Gazet van Antwerpen. Na de Europese afkeuring van de financiering van het project vindt hij dat het hele project weer op de helling staat.

Van Europa moet Vlaanderen het Oosterweelproject in de begroting opnemen en niet erbuiten houden, zoals eerst de bedoeling was. Het gaat om minstens 3 miljard euro. Dat gaat niet, zegt Somers. Bovendien is er ook geen draagvlak meer voor het traject zoals het nu voorligt, zegt hij.

Somers pleit ervoor de zogenoemde bretellen te realiseren. Het gaat om enkele verbindingswegen tussen verschillende invalswegen, verder buiten de stad Antwerpen. Die bretellen moeten de huidige ring ontlasten. Daarna moet er volgens hem inderdaad een nieuwe Scheldeoeververbinding komen. "Maar ik denk dat het logisch is dat die verder naar het noorden gaat van de stad, uit de stadskernen", zegt Somers.

Daardoor stelt hij eigenlijk het huidige Oosterweeltraject weer in vraag en keert hij terug naar het standpunt van Open VLD van voor de verkiezingen. "Ondertussen zitten we wel met die beslissing van Europa", zegt Somers. "Dus moet je zoeken naar nieuwe en betere oplossingen en ik denk dat daar het voortschrijdend inzicht zijn werk zal doen."

Open VLD zelf houdt de boot af. "Net zoals elke burgemeester heeft Bart Somers recht op een mening. Maar in de regering voeren we loyaal uit wat is afgesproken en pakken we problemen liever pragmatisch aan dan er een polemiek over te voeren", reageert de partijwoordvoerster.