"De wet naleven zoals Europa vraagt"

Dierenrechtenorganisatie GAIA hield vanmiddag een mars tegen het onverdoofd slachten van dieren. Daar namen zo'n 7.500 mensen aan deelnemen. Aanleiding is het Offerfeest van de moslims, dat dit jaar plaatsvindt op 4 oktober, Werelddierendag. Voor GAIA moet elke vorm van onverdoofd slachten worden verboden, of dat nu ritueel gebeurt of niet. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil vanaf volgend jaar onverdoofd slachten enkel toelaten in erkende slachthuizen.

GAIA erkent dat de datum van 4 oktober door de moslimexecutieve via de stand van de maan wordt bepaald en dat het dus niet om een bewuste provocatie gaat om het Offerfeest te laten samenvallen met Werelddierendag.

"Wij willen evenmin provoceren en houden onze 'mars tegen onverdoofd slachten' niet op de dag van het Offerfeest, op zaterdag 4 oktober, maar wel op zondag 28 september", zegt Michel Vandenbosch. Vanmiddag kwamen er 7.500 mensen en volgens GAIA zelfs 10.000 mensen op straat tegen het onverdoofd slachten.

Vrijdag stuurde GAIA al een videoclip de wereld in waarin zanger Jo Vally zijn steun betuigt aan de actie. "Dieren onverdoofd de keel oversnijden, is anno 2014 niet langer aanvaardbaar", aldus Vally. "Dieren zijn levende wezens die pijn en angst kunnen ervaren. Daarom is het belangrijk hen zoveel mogelijk lijden te besparen."

Vanaf volgend jaar algemeen verbod

Een Europese richtlijn van 2009 laat slachten zonder verdoving enkel toe in erkende slachthuizen. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil zo'n algemeen verbod vanaf volgend jaar invoeren voor Vlaanderen. "Sinds 2009 heeft de federale regering die wetgeving altijd omzeild door te werken met tijdelijke slachtvloeren, dat zijn geen erkende slachthuizen. Ik wil dat de wet wordt nageleefd zoals Europa dat vraagt", zei hij in "De zevende dag".

"Een tweede element is dat de dierenrechtenorganisaties klaarstaan met een juridische procedure. Als die in kortgeding gaan tegen de organisatie van het Offerfeest halen die dat op één been. Ik wil chaos vermijden, en daarom wil ik tegen volgend jaar in overleg gaan met de moslimgemeenschap en met de slachthuizen om te zien hoe we dat perfect wettelijk en met zo weinig mogelijk dierenleed kunnen organiseren", aldus Weyts.

"Tien jaar terug in de tijd"

Voor Mohamed Achaibi van de Moslimexecutieve komt deze beslissing uit de lucht vallen. "Uiteraard betreuren wij de beslissing van de minister om tien jaar terug te gaan in de tijd, want deze oefening is reeds tien jaar geleden gebeurd", reageert Achaibi. "Eigenlijk is er de laatste jaren heel vele goede praktijk geweest op het vlak van tijdelijke slachtvloeren, met respect voor de regelgeving en respect voor dierenwelzijn."

"Maar in de islamitische gemeenschap is er heel wat zenuwachtigheid ontstaan voor de toekomst: Op welke manier kunnen wij het Offerfeest, wat het grootste feest is van de moslimgemeenschap, op een goede manier vieren?" Daarbij komt nog dat er onvoldoende capaciteit is in slachthuizen, zegt Achaibi.

"Neem nu de provincie Oost-Vlaanderen. Daar zijn vorig jaar 6.000 schapen geslacht op de tijdelijke slachtvloeren, en bij mijn weten zijn er in de provincie maar twee slachthuizen die de toelating hebben om schapen te slachten, dus op die manier kunnen we toch onmogelijk iedereen naar de slachthuizen sturen."