Binnenlandse Zaken test op 2 oktober sirenes en BE-Alert uit

Op donderdag 2 oktober wordt via verschillende kanalen een alarmeringstest uitgevoerd door het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De 570 sirenes rond nucleaire sites en Seveso-ondernemingen met hoge drempel worden geactiveerd en 10 gemeenten zullen een testbericht versturen via BE-Alert.

De sirenes worden regelmatig getest om zeker te zijn dat ze werken bij een noodsituatie. Dagelijks wordt een stille test uitgevoerd, die niet hoorbaar is voor het menselijke gehoor. Elke eerste donderdag van het trimester wordt een hoorbare test gehouden.

Donderdag zullen tussen 12 en 13.30 uur de 570 elektronische sirenes worden getest die zijn opgesteld rond nucleaire sites en Seveso-ondernemingen met hoge drempel. Het alarmsignaal bij de trimestriële test is een gemoduleerde scherpe toon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal weerklinkt de gesproken boodschap "proefsignaal".

Tussen 14 en 15 uur zullen 10 van de 33 pilootgemeenten van het project BE-Alert eveneens een sms versturen naar al hun inwoners die ingeschreven zijn in BE-Alert.

Het technische resultaat van de test zal op 2 oktober in de loop van de namiddag beschikbaar zijn op de website www.crisiscentrum.be.