"Thyssen viel nooit echt door de mand"

De hoorzitting van kandidaat-eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) is goed verlopen. Dat zegt VRT-Europaspecialist Rob Heirbaut. Thyssen moest vanmorgen een spervuur aan vragen doorstaan in het Europees Parlement. Volgens Heirbaut maakte ze vooral indruk door haar dossierkennis.

Als kandidaat-eurocommissaris werd Thyssen vanmorgen onderworpen aan een spervuur van vragen in het Europees Parlement. De hoorzitting duurde zo'n drie uur en ze kreeg van de verschillende politieke fracties een resem vragen.

Er kwam onder andere een vraag van Helga Stevens (N-VA) over de financiering van grote infrastructuurwerken, evenwel zonder dat het Oosterweeldossier bij naam werd genoemd. "Welke mogelijkheden heeft Vlaanderen om binnen het EU-kader grote investeringen te doen en de kosten over meerdere jaren te spreiden? ", vroeg Stevens. Zoals bekend laten de Eurostat-regels weinig ruimte tot interpretatie: de Vlaamse overheid zal de uitgaven voor Oosterweel in haar begroting moeten opnemen. Thyssen zal als Europees commissaris politiek verantwoordelijk zijn voor Eurostat.

"De regels moeten toegepast worden", antwoordde ze. "We kunnen geen uitzonderingen toestaan, ook niet voor een klein land als België. De normen worden onder andere door het onafhankelijke Eurostat uitgewerkt. Het is ook Eurostat dat over de verschillende dossiers oordeelt, van België maar ook van andere lidstaten." De onafhankelijkheid van Eurostat staat buiten kijf, benadrukte Thyssen.

"Heb de kans gekregen mijn beleid uit de doeken te doen"

Slechts één keer werd haar verweten vaag te zijn, toen het ging over de detachering van buitenlandse werknemers die vaak onder de prijs van een binnenlandse werknemer komen werken. Ze beloofde die detachering te evalueren.

Verder maakte ze ook een goede indruk op de parlementsleden door nieuwe regels te beloven, zoals bijvoorbeeld een verlenging van de duur van het zwangerschapsverlof.

Thyssen zelf is ook heel tevreden over haar hoorzitting: "Ik vind dat de collega's heel veel interessante vragen hebben gesteld. Ze gaven mij de kans om mijn visie in mijn domein uit de doeken te doen."

Op 9 oktober worden de hoorzittingen van alle kandidaat-eurocommissarissen samengelegd en beslissen de leiders van de fracties of ze het fiat geven aan de nieuwe Europese Commissie. Die zou dan op 1 november starten aan haar werkzaamheden.

Thyssen is goed door haar hoorzitting gekomen. Alle fracties geven groen licht, behalve de kleine fractie van Verenigd Groen Links die nog een klein voorbehoud maakt. Dat is vernomen in het Europees Parlement.