Tentoonstelling overloopt leven en werk Panamerenko

In het Museum van Hedendaagse Kunst in Antwerpen (M HKA) loopt vanaf morgen een grote overzichtstentoonstelling over avant-gardekunstenaar en uitvinder Panamarenko. "Panamarenko universum", zoals de tentoonstelling heet, toont niet alleen veertig topstukken uit het oeuvre van de artiest, maar laat ook zien hoe die tot stand kwamen en hoe ze tot elkaar in relatie staan.

Bijna tien jaar na de grote retrospectieve in het KMSK in Brussel en het pensioen van Panamarenko in 2005 vond het museum het nu de hoogste tijd om een chronologische en tegelijkertijd thematische overzichtstentoonstelling rond de man te organiseren. De hele benedenverdieping werd ingedeeld in zeven thematische clusters die ook een tijdlijn door het leven van Panamarenko vormen.

Als modern Antwerps topkunstenaar heeft Panamarenko al langer een centrale plek in de werking van het M HKA, dat ook zijn vroegere woning en atelier in de stad beheert en toegankelijk maakte voor het publiek.

"Panamarenko universum" huisvest verschillende bekende installaties zoals de met blik, hout en karton gefabriceerde "Prova car", vliegtuigen zoals de "Donderwolk" en de duikboot "Pahama". Telkens worden ook teksten over en schetsen van de werken tentoongesteld en laat de expo zien hoe de kunstenaar soms nog decennia na datum inspiratie putte uit eerdere stukken of ideeën.

"Panamarenko universum" loopt nog tot 22 februari 2015. Parallel met de expo werkt het M HKA ook voort aan de digitale ontsluiting van het Panamarenko-archief, waarvan al 1.750 aan de kunstenaar gerelateerde items te raadplegen vallen op de webstek ensembles.org.

Meest gelezen