"We hebben meer leerkrachten nodig"

Tegen 2022 hebben we 60.000 nieuwe leerkrachten nodig, maar dit jaar zijn er nog geen 5.200 studenten begonnen aan een lerarenopleiding. "Dat is veel te weinig", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in De Zondag. De minister wil onder andere de lerarenopleiding hervormen.

"De uitdagingen in het onderwijs zijn immens, zeker in budgettair beperkte tijden", verzucht Crevits. Een van die uitdagingen is het aantal leerkrachten. Er zijn 10 procent minder studenten gestart aan een opleiding dan vorig jaar en dus wil de minister van Onderwijs de opleiding en het beroep aantrekkelijker maken. Zo moet ook de uitval - een vierde van de startende leerkrachten houdt het na 5 jaar al voor bekeken - een halt worden toegeroepen.

Over hoe ze de hervormingen concreet inhoudelijk ziet, kan Crevits nog niet veel kwijt. In elk geval denkt de minister aan een screening van de lesgeefkwaliteiten van leerlingen al in het secundair onderwijs. Via een loopbaanpact moet ook het beroep zelf hervormd worden. Zo wil Crevits dat ervaren leerkrachten hun jongere collega's opnieuw meer kunnen begeleiden en is werkzekerheid ook belangrijk. Bovendien wil de minister van Onderwijs werk maken van het probleem dat heel wat startende leerkrachten van hot naar her worden gestuurd.

"School moet talentenzoeker worden"

Naast het opwaarderen van het beroep, heeft Crevits als minister van Onderwijs 2 andere prioriteiten.

"Een school moet veel meer een talentenzoeker worden. Elk kind moet zijn talent maximaal kunnen ontplooien en dat begint al in de kleuterklas." Daarvoor gaat Crevits een oriëntatieproef invoeren in het secundair onderwijs, zegt ze in De Zondag. Daarnaast belooft de minister ook de infrastructuur van de scholen aan te pakken.

Hilde Crevits wil haar beleidspunten aftoetsen bij alle actoren in het veld. "Ik ga veel tijd stoppen in overleg: dat is mijn manier van werken." In De Zondag laat Crevits verstaan dat haar voorganger Pascal Smet (SP.A) dat te weinig heeft gedaan.