"Verenigd Koninkrijk zou veel verliezen bij EU-exit"

Volgens de Franse premier Manuel Valls zou het Verenigd Koninkrijk, en meer in het bijzonder de Londense City, veel verliezen indien het Europa de rug zou toekeren. Dat zei hij in Londen tijdens een toespraak voor internationale zakenlui.

Valls zinspeelde in zijn toespraak op het door de Britse premier David Cameron aangekondigde referendum over Europa. De belofte om ten laatste in 2017 zo'n volksraadpleging te houden kwam er onder druk van de eurosceptici binnen de conservatieve partij en van toenemende druk van de eurofobe en populistische partij Ukip.

"Ik zeg u sereen en oprecht: Frankrijk wil dat het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie blijft. Ik heb dat vanmorgen tegen uw premier gezegd en ik zal het deze namiddag tegen Ed Miliband, de leider van de Britse socialisten zeggen."

De Franse socialist erkende dat Europa nood heeft aan hervormingen en een eenvoudiger structuur om transparanter te worden en de kloof met de burger te verkleinen. "Men praat er al jaren over, maar er zijn nooit aanpaste maatregelen getroffen", gaf hij toe. Hij pleitte in een adem voor een heroriëntatie van de Europese economische politiek in de richting van herstel, minder gericht op pijnlijke en weinig doeltreffende besparingen.

De Britse zakenwereld vreest voor de gevolgen die een terugtrekking uit Europa zou kunnen hebben voor zijn financiële hart, de Londense City. "De toekomst van Groot-Brittannië ligt in de Europese Unie en een exit zou voor beiden een ramp betekenen", stelde Valls.

Hij maakte de vergelijking met het recente Schotse referendum over een eventuele afscheiding, dat tot grote oplichting van de regering in Londen op een "nee" uitdraaide. "Europa verzwakt door het uiteenvallen van naties of doordat het regionalisme naties verdeelt."

Nog volgens Valls heeft "Europa al gigantische vooruitgang geboekt op het vlak van de financiële hervorming. Ze heeft een gemeenschappelijke overheid gecreëerd die toeziet op de banken, verzekeringssector en de pensioenfondsen."