Homohuwelijk mogelijk in 5 extra Amerikaanse staten

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft 5 beroepszaken tegen de legalisering van het homohuwelijk afgewezen. Daardoor kunnen mensen van hetzelfde geslacht toch met elkaar huwen in de 5 staten waar er beroep was aangetekend. Door die beslissing van het hoogste rechterlijke orgaan in de VS zal het homohuwelijk binnenkort in 30 van de 50 Amerikaanse staten mogelijk zijn.

Homoseksuelen in Virginia, Oklahoma, Utah, Wisconsin en Indiana mogen vandaag juichen. In die staten hadden lagere rechtbanken geoordeeld dat een verbod op het homohuwelijk indruist tegen het gelijkheidsbeginsel in de Amerikaanse grondwet, maar telkens gingen de staatsbesturen daartegen in beroep.

In afwachting van een beslissing van het Hooggerechtshof waren alle homohuwelijken in die staten opgeschort. Door de beslissing van het Hooggerechtshof worden de vonnissen van de lagere rechtbanken nu gehandhaafd. Mogelijk volgen binnenkort nog 6 andere staten waardoor het totale aantal staten in de VS waar het homohuwelijk legaal is dan op 30 zal komen.

En de rest van de VS?

Toch is de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof niet echt historisch te noemen want de rechters hebben zich niet definitief uitgesproken over de grondwettelijkheid van (een verbod op) het homohuwelijk. Daardoor heeft het homohuwelijk nog geen jurisprudentiële basis in de hele VS. In 20 staten is een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht wettelijk nog niet mogelijk, ondanks de uitspraak van vandaag.

Waarom de rechters vandaag het beroep hebben afgewezen zonder enige motivatie, is niet duidelijk. Mogelijk wachten ze op meer lagere rechtspraak over de kwestie, maar het is ook niet uit te sluiten dat het Hooggerechtshof nog geen nationaal precedent wilde scheppen in een zaak die voor heel wat conservatieve Amerikanen moeilijk ligt.

"Vandaag is een vreugdevolle dag voor duizenden koppels in Amerika", verklaarde Chad Griffin, de voorzitter van de Mensenrechtencampagne. "Maar de enige aanvaardbare oplossing is gelijke huwelijksrechten over het héle land en we zullen ervoor strijden dat die er zo snel mogelijk komen." De uitspraak van het Hooggerechtshof vandaag is alvast een belangrijke stap in die richting.