Nog nooit zo veel trekvogels geteld in België

Zaterdag zijn in België op 64 telposten 280.221 overtrekkende vogels gezien, verdeeld over 143 soorten. Het ging om een telling van trekvogels in het kader van Eurobirdwatch. De vink staat nog altijd op de eerste plaats.
Copyright © Dickie Duckett/ FLPA / MINDEN PICTURES

"De voorgaande jaren leek de teldag bijna een patent te hebben op ongunstig weer", zegt coördinator Koen Leysen. "Dit keer lagen de kaarten anders. Heel wat vogels profiteerden van de fraaie nazomer om een stuk van hun verre reis af te leggen."

Met 280.221 vogels komt België, na Nederland, op de tweede plaats voor wat betreft het totaal aantal getelde vogels. Het gaat om de beste EuroBirdwatch-telling ooit voor ons land: de voorgaande jaren schommelden de resultaten tussen de 23 en 92.000.

De vink kwam met 101.000 exemplaren opnieuw op de eerste plaats, maar het waren vooral de lijsters die opvielen. Op de tweede plaats prijkt de zanglijster (43.300). Verrassend was het aantal grote lijsters, een vogel die het in onze streken slecht doet. Ook de zonderlinge beflijster viel op met 75 getelde exemplaren. De spreeuw sloot de top drie af.

Zoals voorspeld zijn dit jaar veel roofvogels gespot. Daaronder ook enkele zeldzaamheden zoals de steppekiekendief, de roodpootvalk, roodkeelpiepers en grote piepers.

Alles samen telden afgelopen weekend 23.000 vogelkijkers uit veertig Europese landen bijna 2,5 miljoen vogels. In de Europese top drie staan spreeuw, meerkoet en wilde eend.

Met de actie wil BirdLife de aandacht wekken voor vogels, hun trek en hun bescherming.