Stad Antwerpen overweegt klacht na "misleidende" Gamma-folder

Een humoristisch bedoelde reclamefolder van doe-het-zelfketen Gamma heeft vandaag voor verwarring gezorgd in heel wat Vlaamse huishoudens. De stad Antwerpen overweegt zelfs een klacht omdat de brief zogenaamd ondertekend werd door de "dienst afvalverwerking" en verschillende Antwerpenaars ongerust naar de administratie belden. In de folder staat immers dat "de gemeente" deze week verscherpte controles zal uitvoeren op de hoeveelheid aangeboden grofvuil, aangezien een kortingsactie van Gamma wel eens voor onder meer "een overvloed aan afgedankte badkamertegels" zou kunnen zorgen.

De stad Antwerpen heeft het in een reactie vanavond over "misleidende reclame" en vraagt de doe-het-zelfketen om onmiddellijk de campagne stop te zetten. "De stad kreeg vandaag al enkele klachten van bewoners die de communicatie vandaag in de brievenbus kregen. Zij dachten dat de communicatie door de stad Antwerpen was verstuurd", klinkt het. "De informatie in de brief is onjuist en het stadsbestuur betreurt het dat haar bewoners foutief werden ingelicht."

De ongerustheid en verwarring bij de Antwerpse gezinnen die de stad contacteerden, valt mogelijk te verklaren door de onlangs aangekondigde wijziging in het Antwerpse afvalbeleid. Vanaf begin volgend jaar is het laten ophalen van grofvuil er immers - in navolging van de Vlaamse regelgeving terzake - niet langer gratis, waardoor de komende weken en maanden mogelijk heel wat Antwerpenaars nog snel grofvuil willen aanbieden.