Strijd tegen hormonen valt stil

De afdeling hormonen bij de federale politie verdwijnt. Dat berichten De Standaard en Het Nieuwsblad. "Als de centrale kennis overboord wordt gegooid, keren we terug naar de situatie van jaren geleden", zegt hormonenmagistraat Francis Clarysse in "De ochtend". De federale politie benadrukt dat nog geen definitieve beslissing is genomen.
AP2013

Nadat de strijd tegen hormonen een paar jaar geleden geen officiële prioriteit meer is geworden in het nationaal veiligheidsplan, zijn er nu ook vergevorderde plannen om de dienst hormonen bij de federale politie op te doeken. Die cel werd in 1995 opgericht, na de moord op veearts Karel Van Noppen. Een tiental politiemensen brengt eigen vaststellingen samen met die van onder meer het voedsel- en geneesmiddelenagentschap (FAVV) en de douane.

Volgens de nieuwe plannen zouden hormonen samen met meer dan twintig andere fenomenen, zoals kunstdiefstal en sektes, worden opgevolgd door een poule van tien politiemensen. De verandering is een gevolg van de grondige hervormingen bij de federale politie.

"Consument krijgt het probleem uiteindelijk op zijn bord"

"Ik kan bevestigen dat er verregaande plannen bestaan om de hormonencel heel fel af te slanken in het kader van een optimalisatie van de politie", voegt hormonenmagistraat Francis Clarysse daar in "De ochtend" aan toe. "Ik noem het een wegsanering."

"Het zou zeer jammer zijn als de centrale intelligentie en kennis overboord zou worden gegooid. Dan zouden we terugkeren naar de situatie van jaren geleden waarbij we de strijd in alle verschillende arrondissementen aansturen. Het is juist doordat alles nu centraal wordt verzameld door verschillende diensten dat we erin slagen trends te ontdekken en vervolgens aan te pakken."

"Nu nog steeds zijn criminele vetmesters en dopinghandelaars actief. We bestrijden hen nog altijd, dat staat ook in onze jaarverslagen. Het fenomeen komt dan wel minder onder de aandacht, maar het probleem blijft bestaan voor de consument die het uiteindelijk op zijn bord krijgt."

"Mandaat moet worden gehonoreerd zolang het er is"

De federale politie bevestigt bij monde van woordvoerder Tine Hollevoet dat er een voorstel op tafel ligt, maar benadrukt dat nog geen beslissing is genomen. "Nog deze maand wordt het voorstel besproken met het college van procureurs-generaal en andere partners, zoals het FAVV", zegt ze. Over de hele optimalisatie is volgens Hollevoet al een koninklijk besluit verschenen en er is overleg met Binnenlandse Zaken.

Het voedselagentschap merkt via woordvoerder Lieve Busschots dan weer op dat de hormonencel er is gekomen via een mandaat van de ministerraad en dat "dit mandaat moet worden gehonoreerd zolang het er is". Het FAVV zal de strijd tegen hormonen naar eigen zeggen actief blijven voeren en vindt dat "de kennis en samenwerking behouden moeten blijven".