"Dit is voor mij het gedroomde akkoord"

Bart De Wever, voorzitter van N-VA - de grootste partij in de Zweedse coalitie - is naar eigen zeggen "heel tevreden" over het regeerakkoord. "Deze coalitie wilde ik en ik verwacht er erg veel van." De Wever looft de daling van de globale belastingdruk en de structurele (besparings)maatregelen die de nieuwe regering gaat doorvoeren. Ook coalitiepartners Open VLD, CD&V en MR zijn lovend over het akkoord dat ze na 135 dagen en een marathonvergadering hebben bereikt.

"Wij gaan nieuwe belastingen heffen, maar de globale belastingdruk zal met meer dan 400 miljoen euro dalen", klopt De Wever zich op de borst. "Als je dan weet dat we een inspanning van 12 miljard doen, dan is dat niet niets." De vermogenswinstbelasting zal evenwel geen deel uitmaken van de nieuwe belastingen. "Mensen hebben daarvoor gewerkt en hebben daarop al belasting betaald." Wat er dan wel komt zijn een aantal "heel slimme maatregelen, waarvan we er een aantal zelf op tafel hebben gelegd". Ook bij de allerrijksten zouden zo honderden miljoenen worden opgehaald.

Volgens de N-VA-voorzitter versterkt het akkoord de koopkracht van de mensen en de competitiviteit van de bedrijven met 3,5 miljard en wordt het geld gehaald uit structurele besparingen. "Dat vind ik een huzarenstuk", aldus De Wever.

Toch wordt de werkloosheid niet in de tijd beperkt, de index niet afgeschaft en zit er ook geen communautair luik in het regeerakkoord. "De kracht van verandering zit er hem in dat het overheidsbeslag zal dalen. We krijgen een begroting in evenwicht in 2018. We gaan eindelijk uit de schulden geraken zonder de belastingkraan open te draaien. Bij mijn weten is dat nog nooit gebeurd", dixit Bart De Wever.

Dat de N-VA een aantal eigen programmapunten niet in het akkoord heeft gekregen, is voor de voorzitter kennelijk geen bittere pil om te slikken. "Deze coalitie wilde ik: 3 Vlaamse partijen en 1 Franstalige. Dat hebben we nog nooit gezien. Ik verwacht er erg veel van en dan is het de moeite om van andere belangrijke punten afscheid te nemen.

Nu is het volgens De Wever zaak om het gewicht van de verschillende partijen te verzilveren in ministerposten en bevoegdheden. Hij hoopt daarnaast ook op de goodwill van Europa, aangezien de begroting pas in 2018 in evenwicht zal zien. Hij verwacht dat de EU vooral oog zal hebben voor de vele structurele maatregelen in het akkoord.

Coalitiepartners

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten: "We hebben een nieuwe regering met een liberale eerste minister. Het was een lange, maar heel vruchtbare nacht. Er staat een mooi programma klaar voor groei, jobcreatie en voor de economie de komende jaren."

Toekomstig premier Charles Michel (MR): "We zijn tevreden. Het is een sterk regeerakkoord met een sterke politieke wil om belangrijke sociaal-economische hervormingen door te voeren."

CD&V-voorzitter Wouter Beke: "De contouren van het regeerakkoord zijn inderdaad rond. Belangrijke punten zijn de begroting in evenwicht in 2018 en het inzetten op economische groei en competitiviteit, maar ook op sociale vooruitgang. Het zijn structurele hervormingen met een menselijk gelaat."

Coformateur Kris Peeters (CD&V): "Iedereen heeft verder onderhandeld, ook in de moeilijke momenten. Er is geen enkele partij die wilde opgeven. Ik ga er ook van uit dat elke partij zich terugvindt in het regeerakkoord." Peeters bedankte de onderhandelaars, maar ook de verzamelde pers.