"Doorkijkbelasting" voor fortuinen in belastingparadijzen

De onderhandelaars hebben alles samen 11 miljard euro gevonden om in 2018 een begroting in evenwicht te krijgen en om de lasten te doen dalen. Het geld komt voor 75 procent uit besparingen en de overige 25 procent uit nieuwe inkomsten. Een opvallende nieuwe inkomstenbron is de "doorkijkbelasting". Wie geld zitten heeft in een stichting in het buitenland zal dat moeten aangeven en belastingen op betalen.

Er komt dus geen vermogenswinstbelasting of een taks op meerwaarde van aandelen, maar de rijken zullen wel degelijk mee betalen. "Honderden miljoenen worden bij de grote en grootste vermogens gehaald. Er zijn zelfs maatregelen specifiek voor de grootste vermogens", zei Bart De Wever in "Terzake".

Er komt een doorkijkbelasting voor mensen die hun fortuinen via vennootschappen in belastingparadijzen hebben geplaatst.

75 procent besparingen, 25 procent nieuwe inkomsten

Er zal stevig geschrapt worden in de uitgaven van de overheid. Zo zal het overheidsbeslag dalen. Maar ook in de uitgaven in de sociale zekerheid wordt er gesnoeid. Al die besparingen moeten 8 miljard euro opleveren.

Nieuwe inkomsten komen er onder meer uit de accijnzen op diesel: als de prijs aan de pomp zakt, zullen we dat niet voelen want de overheid zal het verschil afromen. De btw wordt geharmoniseerd. Zo zal je nu ook op esthetische chirurgie btw moeten betalen en ook de btw op internethandel moet meer opbrengen. En er komt dus ook geld uit de hierboven beschreven "doorkijkbelasting."

Bedrijven krijgen 3,6 miljard euro lastenverlagingen. 2,6 miljard komt via het eenmalig overslaan van de automatische indexering van de lonen, maar dat gebeurt wel met een sociale correctie voor de laagste lonen en uitkeringen. Er komt ook nog 900 miljoen lastenverlaging voor gezinnen, onder meer door het verhogen van de forfaitaire aftrek voor de beroepskosten. Er komt ook een welvaartsenveloppe: 1,2 miljard om de laagste uitkeringen en pensioenen te verhogen.

De begroting zal wel pas in 2018 in evenwicht zijn, dat is twee jaar later dan wat Europa van ons wil. Maar de partijen maken zich sterk dat Europa dat wel zal goedkeuren, omdat er in het regeerakkoord grote structuurhervormingen zijn opgenomen.