"Geef levensbeschouwelijke omroepen een toekomst"

De levensbeschouwelijke radio- en tv-uitzendingen zijn altijd een taak geweest van de openbare omroep in Vlaanderen. Door de besparingen die de Vlaamse regering oplegt aan de VRT, zijn die uitzendingen echter in gevaar. In een open brief aan Vlaams minister van media Sven Gatz trekken alle levensbeschouwelijke omroepen in Vlaanderen aan de alarmbel.

De levensbeschouwelijke uitzendingen worden toevertrouwd aan representatieve verenigingen van de erkende levensbeschouwingen. "Dat stelsel laat toe aan elke levensbeschouwing om eigen accenten te leggen binnen zelfgekozen formats. Inhoudelijk gaan zij allen uit van de positieve waarden van godsdienst en levensbeschouwing", luidt het in de open brief.

"Uit de kijk- en luistercijfers en de vele reacties blijkt dat de gebruikers tevreden zijn over ons aanbod", zegt Wim Van Rompaey, directeur van Lichtpunt, die mee de open brief ondertekende.

De levensbeschouwelijke omroepen luiden de alarmbel. "Onze uitzendingen worden op korte en lange termijn bedreigd. In 2015 dreigt een opgelegde inlevering van 20 procent, nadat in 2010 reeds 6,5 procent werd ingeleverd en de werkingsmiddelen niet langer geïndexeerd werden, terwijl lonen en productiekosten bleven stijgen. Dat is een regelrechte vorm van contractbreuk en brengt volgend jaar de uitzendingen en de kwaliteit in gevaar", aldus Van Rompaey.

Op lange termijn stellen zich nog meer problemen als de minister de erkenning niet verlengt. "Zo werden contracten afgesloten met producenten die lopen over meerdere jaren. Deze contracten bevatten bindende clausules en hebben uiteraard financiële implicaties."

Tot slot is er nog de tewerkstelling: de twee grote levensbeschouwelijke omroepen hebben namelijk een tewerkstelling van elk 5 personeelsleden via contracten van onbepaalde duur. Het sociaal passief omvat bij beide meer dan 100 maanden vooropzeg, waarvoor geen reserves opgebouwd werden gezien de geldende regelgeving. "Hier dreigt een heuse sociale catastrofe indien de minister bij sluiting niet met middelen over de brug komt", aldus Van Rompaey.

De levensbeschouwelijke omroepen roepen unaniem op om het huidige systeem na 2015 voort te zetten.