"Heraanleg centrumlanen kan niet los van mobiliteit"

De voorgestelde plannen voor de heraanleg van de Anspachlaan werden gisteravond bekritiseerd op de Brusselse gemeenteraad. Zowel CDH, Ecolo-Groen, N-VA als FDF hebben vragen bij de toekomstige leefbaarheid voor de buurtbewoners. Ook de loskoppeling van het mobiliteitsluik kan op weinig begrip rekenen op de oppositiebanken.

Op de gemeenteraad van de Stad Brussel kreeg de oppositie gisteravond voor het eerst een presentatie over de heraanleg van de centrumlanen. Die zouden tegen eind 2016 verkeersvrij worden tussen De Brouckère en Fontainas. Op maandag 29 september ging in het Beursgebouw een participatietraject van start, waarin buurtbewoners en gebruikers zich kunnen uitspreken over de concrete invulling van het project.

Het De Brouckereplein wordt een Agora voor grote concerten en manifestaties, terwijl het Beursplein voorbehouden blijft voor culturele evenementen. "We moeten ons de vraag stellen of de inrichting van deze nieuwe feestzones beantwoordt aan de vraag van de inwoners", aldus Christian Ceux (CDH). Ook Fabian Maingain (FDF), zoon van FDF-leider Olivier Maingain, en Ecolo-gemeenteraadslid Marie Nagy uitten bedenkingen bij de leefbaarheid in de zone.

Op de eerste participatievergadering werd al duidelijk dat de mobiliteitskwestie het meest emoties doet losweken: wat gebeurt er met de auto's die niet meer door de Anspachlaan kunnen passeren? Vanuit groene hoek ziet men de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen als een verankering van de auto in de vijfhoek, terwijl de verkeersvrije zone voor anderen net een hinderpaal is voor de mobiliteit. Wie aan één van de voorziene circulatielussen woont, vreest dan weer het slachtoffer te worden van voortdurende files.

De voltallige oppositie vindt het essentieel dat mobiliteit tegelijk behandeld wordt, maar volgens het stadsbestuur zijn de belangrijkste keuzes toch al gemaakt. "We hebben in 2012 gekozen voor een verkeersvrije zone en willen niet meer dat de stad in functie staat van de auto", zegt burgemeester Mayeur. Volgens schepen van Mobiliteit Els Ampe (Open VLD) komt het mobiliteitsdebat er binnenkort, maar wordt het globaal gevoerd, voor de vijfhoek en de aanpalende zones.

Eind november verwacht schepen van Economische Zaken Marion Lemesre (MR) een rapport over de impact voor de handelaars in de zone van studiebureau Geoconsulting.