"Vooral spelregels van pensioenen vastleggen op lange termijn"

Frank Vandenbroucke, lid van de commissie Pensioenhervorming, wilde vandaag niet rechtstreeks reageren op het deelakkoord dat de onderhandelaars voor een federale regering hebben gesloten. Hij wees er wel op dat het pensioenrapport van de commissie meer de nadruk legt op het vastleggen van spelregels voor de lange termijn, dan op specifieke pensioenleeftijden.

"Ik geef geen commentaar op teksten waarvan ik de inhoud niet ken", stelde Vandenbroucke tijdens een persconferentie over de jaarlijkse pensioenenquête van Delta Lloyd Life. "Ik kan alleen verwijzen naar het pensioenrapport", dat midden juni werd voorgesteld.

De commissie Pensioenhervorming pleit daarin voor het vastleggen van spelregels, en niet zozeer voor specifieke principes. "Het kan nuttig zijn voor bijvoorbeeld 2020 of 2025 bepaalde zaken vast te leggen, maar op de langere termijn zijn spelregels nodig die zichzelf aanpassen in functie van de evoluerende context", aldus Vandenbroucke.

De voormalige SP.A-minister ziet in de enquête een bewijs dat het tijd is voor zo'n pensioenhervorming. "De resultaten leren dat een zeer grote meerderheid geen vertrouwen heeft in de kwaliteit en de houdbaarheid van het huidige pensioensysteem", klonk het. "Bovendien blijken de mensen niet goed geïnformeerd over hun eigen inspanningen."

Uit de enquête bij bijna 1.200 18- tot 64-jarigen blijkt bijvoorbeeld dat de Belg de gemiddelde pensioenleeftijd overschat en het aantal jaren dat hij met pensioen is, fors onderschat. Gemiddeld wil de Belg met pensioen gaan op 60,4 jaar.