Burgemeesters vragen meer treinen om Leuvense files tegen te gaan

De burgemeesters van de 30 gemeenten van Oost-Brabant vragen de NMBS meer treinen in hun regio. Rond Leuven is er veel fileleed en daarom hopen de gemeenten om samen met de NMBS meer mensen op de trein te krijgen. Volgens Hans Eyssen, burgemeester van Holsbeek, zouden daarom sommige kleine stations weer moeten opengaan.

Volgens de burgemeesters moet vooral het spooraanbod op de lijnen Leuven-Tienen-Landen en Leuven-Aarschot-Diest fors verbeteren. Op korte termijn willen ze een betere benutting van de bestaande spoorweginfrastructuur door de heropening van de treinhaltes in Lovenjoel en Kumtich en het beter benutten van de reeds bestaande 4 sporen tussen Leuven en Landen door de bestaande L-treinen Aarschot-Leuven en Mechelen-Leuven door te trekken naar de lijn Leuven-Landen.

Daarnaast moet er geïnvesteerd worden op de bestaande lijnen door aanleg van een nieuwe treinhaltes in Haasrode en ter hoogte van Holsbeek-Plein of Wilsele-Putkapel ten noorden van Leuven net voor de spoorbocht naar Brussel. Er moet ook meer geïnvesteerd worden in overstapparkings bij grote en kleine stations. Op middellange termijn pleiten de burgemeesters voor de aanleg van een tweede spoor op de verbinding Landen-Hasselt en de realisatie van de spoorverbinding Leopoldsburg-Diest.

In een mededeling wijzen de burgemeesters op het feit dat het fileleed nergens anders in Vlaanderen zo groot is als in Vlaams-Brabant. Van de 25 meest congestiegevoelige punten in het Vlaams Gewest liggen er liefst 19 in Vlaams-Brabant.