Formatieberaad vordert gestaag

Het gaat erg langzaam op het federaal formatieberaad. Toch blijft het de bedoeling om morgenochtend rond te zijn met de begroting. Het was lang wachten op het cijferwerk van de werkgroepen fiscale maatregelen en pensioenen.

De 1ste werkgroep rekende de belastingen op vermogenswinst na, die CD&V wil in ruil voor de indexsprong. Het gaat om een hogere roerende voorheffing, een speculatietaks en een hogere opbrengst van de bankentaks.

De werkgroep pensioenen gaat de formules na van de overgangsmaatregelen. Discussiepunt is of er een overgangsmaatregel moet komen voor de groep 50 tot 55 jarigen.

De onderhandelaars zelf zijn intussen bezig met een derde lezing van de formateursnota, meer bepaald de hoofdstukken werk, pensioenen, sociale zaken en gezondheidszorg. Naar verluidt wordt alles regel per regel nagelezen.