Komt er dan toch een rijbewijs met punten?

CD&V heeft een wetsvoorstel klaar voor een rijbewijs met punten. Wie 8 strafpunten verzamelt, door 2 zware of enkele kleinere overtredingen te begaan, zou zijn rijbewijs 3 maanden kwijtspelen. Dat schrijft De Morgen.

Dat de nieuwe regering recidivisten in het verkeer zwaarder wil aanpakken, was al duidelijk. Maar CD&V maakt het nu ook concreet door een wetsvoorstel in te dienen dat een rijbewijs met punten -dat al 25 jaar over de tongen gaat- in de praktijk zou omzetten. "Eigenlijk gaat het om een modernisering van de oorspronkelijke wet van Jean-Luc Dehaene die in 1990 was goedgekeurd, maar altijd dode letter is gebleven", zegt Jef Van den Bergh (CD&V), indiener van het wetsvoorstel, in "De ochtend". 

In grote lijnen komt zijn voorstel hierop neer: afhankelijk van de overtreding krijgt een autobestuurder 1 tot 4 strafpunten. Een kleine overtreding wordt bestraft met 1 punt, zware overtredingen, zoals door het rode licht rijden, met 4 punten. Wie 8 strafpunten heeft, kan een rijverbod van 3 maanden krijgen en moet mogelijk ook opnieuw een rijopleiding volgen.

"Daarna ben je de strafpunten kwijt en begin je weer vanaf 0", legt Van den Bergh uit. "Krijg je opnieuw 8 strafpunten binnen een termijn van 3 jaar, dan ben je mogelijk je rijbewijs 6 maanden kwijt. Maar je kan ook strafpunten kwijt raken door bijvoorbeeld een cursus of rijopleiding te volgen vóór je de 8 strafpunten hebt bereikt."

Een dergelijk systeem in het buitenland heeft wel al aan het licht gebracht dat er al eens met de punten wordt gefraudeerd. Zo blijken mensen zich te laten betalen om punten van veelplegers over te nemen. Vreest Van den Bergh niet dat dat ook bij ons mogelijk zal zijn? "Er moet de nodige controle zijn en er moeten zware straffen staan op fraude", aldus de CD&V'er. "Maar we denken dat het sowieso de moeite waard is om het systeem ook bij ons in te voeren."

Voldoende draagvlak?

Volgens Van den Bergh is er zeker een draagvlak om verkeersrecidivisten strenger aan te pakken, "maar of het effectief een rijbewijs met punten moet zijn, daar bestaat nog wat discussie over". Omdat de Vlaamse regering al initiatieven genomen heeft, ziet Van den Bergh langs Vlaamse zijde niet meteen problemen. "Het komt erop aan om de Waalse onderhandelaars te overtuigen. We zullen zien of we de MR mee aan boord krijgen."