Opel-site in Antwerpen wordt in de etalage gezet

Bedrijven met interesse in de voormalige Opel-gronden in Antwerpen hebben tot 15 januari de tijd om zich kenbaar te maken. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft de 96 hectare grote site, met 34 hectare aan gebouwen, officieel in de etalage gezet. Topman Eddy Bruyninckx ziet vanwege de toegevoegde waarde vooral mogelijkheden voor de metaal- of chemiesector. In eerste instantie wordt aan een concessie gedacht, al wordt ook een verkoop niet uitgesloten.
BELGA/VAN ACCOM

"Het is een unieke site. Je hebt lang niet alle jaren de mogelijkheid om zo'n terrein aan te kunnen bieden", prijst Bruyninckx de "Churchill Industriële Zone" aan, zoals de site aan het Churchilldok officieel heet. "Ook de trimodale verbindingsmogelijkheden zijn uniek."

Tot 15 januari kunnen bedrijven hun voornemens kenbaar maken. Het Vlaamse agentschap Flanders Investment & Trade (FIT) heeft haar vertegenwoordigers in "top 25-landen" opdracht gegeven om een top 100 op te stellen van potentieel geïnteresseerde bedrijven. Deze bedrijven zullen de speciaal opgestelde informatiebrochure ontvangen. Ook tijdens de handelsmissie naar Sjanghai die volgende week plaatsvindt, zal op een persconferentie de site worden voorgesteld. Investeerders zullen via een 'one-stop-shop' ook begeleiding kunnen krijgen over onder meer fiscale en economische subsidies.

Voor de invulling verkiest het Havenbedrijf een concessieovereenkomst in één stuk, al kan daar van worden afgeweken. "Grote projecten vallen ook niet uit de lucht, al denken we dat het moment goed is, denk maar aan de zeer recente start van de werkzaamheden bij ExxonMobil", aldus Bruyninckx nog. Verder kan naast een kartel van bedrijven eventueel ook worden gekozen voor meerdere loten. Als ook dat niet lukt, wordt ook een verkoop van de gronden overwogen. Daar zou opnieuw een terugkooprecht aan vasthangen, zoals dat destijds voor General Motors van toepassing was. De haven kocht de gronden vorig jaar voor 41,9 miljoen euro terug.

Kijken naar metaal- en chemiesector

"We denken vooral aan maakindustrie, met voorop de metaal- en chemiesector. Cijfers tonen aan dat het zwaartepunt van toegevoegde waarde en werkgelegenheid daar ligt", zegt Bruyninckx, die voorlopig geen heil ziet in logistieke invulling van de gronden. Expliciet wordt ook 'vloeibare bulk' aangehaald, een tak die in de haven de laatste jaren flink groeit.

Er was volgens de havenbestuurders al spontane interesse, zij het minder voor een volledige overname dan wel voor projecten op delen van de site. Volgens Björn Verhoeven, patrimoniumdirecteur van het Havenbedrijf, zal voor het gebruik van de site het gebruikelijke industriële concessietarief van 2,48 euro per vierkante meter per jaar gelden. De site heeft nog een te saneren gedeelte bij het Oude Pompgebouw. De kosten daarvan, 1,7 miljoen euro, worden door de overheid gedragen. De Churchillsite heeft ook 34 hectare aan gebouwen, waarvan sommige delen in slechte staat. Het is de keuze van de concessionaris om deze al dan niet af te breken.

Na 15 januari zal met het FIT een evaluatie van de voorgestelde projecten gemaakt worden, onder meer met advies van de reconversiegroep van graaf Paul Buysse. Als er snel een kandidaat wordt gevonden, kan het afsluiten van een overeenkomst "een kwestie van maanden" zijn.

Het FIT moet tegelijkertijd ook promotie voeren voor de site van Ford Genk. "Het is zo dat de site nog niet klaar is om deze op een pro-actieve manier in de markt te plaatsen. Er zijn studies aan de gang om juist te kijken welke invulling aan de site gegeven kan worden", zegt investeringscoördinator John Verzeele.

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen onderzoekt ook nog op welke manier het een invulling kan geven aan de nog aan te leggen Saeftingezone op linkeroever en het Delwaidedok op rechteroever na het vertrek van MSC.