"Europees Parlement ook niet vrij van discriminatie"

Conchita Wurst treedt vandaag op voor het Europees Parlement in Brussel. De bebaarde zangeres werd uitgenodigd door Ulrike Lunacek. De Oostenrijkse Lunacek is vicevoorzitter van het Europees Parlement en zit in de groene EVA-fractie. "De Eurovisie-overwinning van Wurst is een fantastisch teken van openheid en niet-discriminatie. Het toont ook dat de mensen in Europa soms al verder zijn dan de politiek", vertelt Lunacek in een interview aan onze redactie.
AP2009

Het optreden van Conchita Wurst op de esplanade van het Europees Parlement staat in het teken van respect, tolerantie en de strijd tegen discriminatie. In hoever heeft Europa nog altijd een probleem met mensen die anders zijn dan anderen?

Ulrike Lunacek: "De overwinning van Conchita Wurst op het Eurovisie Songfestival was een fantastisch teken van openheid en non-discriminatie en toont aan dat de mensen in Europa soms al verder zijn dan de politiek. Nu is de politiek aan het beurt. Ze moet het kader creëren zodat de samenleving en de liefde zonder vrees ook voor lesbiennes, homo's, transgenders, biseksuele en interseksuele personen overal in de Unie vanzelfsprekend wordt. De Europese Unie is gebaseerd op waarden zoals gelijkheid en respect en daarom hebben we initiatieven als dit nodig in de strijd tegen discriminatie op het vlak van seksuele oriëntatie."

In februari keurde het Europees Parlement met een grote meerderheid een rapport van Lunacek goed. Met haar rapport nodigt de Oostenrijkse politica de Europese Commissie uit om een "strategie tegen homofobie" uit te werken. De nieuwe Commissie heeft op dat vlak nog heel wat werk voor de boeg, want ondanks bestaande Europese regels worden nog altijd lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender en interseksuele personen benadeelt en gepest – op school, op hun werk of in hun dagelijkse samenleving.

Dat wordt ook bevestigd door een recente enquête van het Europees bureau voor de grondrechten. Daaruit bleek dat de helft van de bevraagden aangaven dat ze om hun seksuele oriëntatie gediscrimineerd of gepest werden. 35 procent van de transgenders werden in een jaar tijd aangevallen of met ander geweld geconfronteerd.

Hoe gaat het Europese Parlement zelf om met medewerkers die transseksueel zijn om? In hoever is het nog altijd een taboe in het parlement en wat wordt er gedaan tegen discriminatie?

"Zeggen dat het Europees Parlement vrij is van discriminatie tegen LGBTI-personen zou naïef zijn. Zo is het transseksuele Europarlementslid Nikki Sinclair in de vorige legislatuur nog uit haar partij (de Britse UKIP) en fractie (EFD) gestapt vanwege openlijke trans- en homofobe uitspraken. Zulke uitspraken zijn in tegenspraak met de Europese regels, want die zeggen dat discriminatie op het werk verboden is. En het staat ook nog eens in het personeelsstatuut van het Europees Parlement."

"De regels worden binnen de EU-instellingen ook ondersteund door structuren. Zo werd in 1993 EGALITE (Equality for Gays And Lesbians In The European institutions) opgericht en sinds 1999 bestaat de LGBT Intergroup in het Europees Parlement. Die kan je aanspreken als er problemen op de werkvloer zijn. En de werkgroep ‘Gender Equality and Diversity’ informeert het Europees Parlement daarover."

"En ten slotte heeft ook het directoraat-generaal Personele middelen van de Europese Commissie plannen voorgelegd over maatregelen voor gelijke rechten."

Ondanks die structuren en regels tegen discriminatie wordt bijvoorbeeld de discriminatie van Roma in Europese landen soms nog stilzwijgend aanvaard.

"Roma worden nog altijd systematisch gediscrimineerd en dat ondanks een gedetailleerde ‘Roma-Strategie’. In rapporten van de Europese Commissie en van talrijke ngo’s stelt men vast dat er nauwelijks beterschap is voor Roma’s in Europa."

"De Europese Commissie moet handelen en inbreukprocedures tegen lidstaten inleiden die feitelijk gescheiden scholen hebben en Roma kinderen in speciaal onderwijs plaatsen en daarmee systematisch afzonderen. De Commissie mag ook niet langer gerechtelijke uitzettingen van Roma wijken en de verhuizing van die mensen naar afgelegen streken tolereren."

Wat hoopt u te bereiken door Conchita Wurst voor het Europees Parlement te laten optreden?

"De uitnodiging voor Conchita Wurst om naar Brussel te komen, geldt in de eerste plaats als appreciatie voor haar overwinning. Tegelijk is het een opdracht voor de Europese Parlementsleden om het signaal op te pikken dat de bevolking heeft gegeven. Door haar als winnaar te kiezen van het songfestival, hebben Europeanen getoond dat ze voor openheid zijn en tegen discriminatie. Het is nu aan de Europese politici om dit in een wettelijk en maatschappelijk kader te gieten. In dit kader moet leven en liefde zonder angst voor iedereen mogelijk zijn. En daarom is er dus onder andere een strategie tegen homofobie en transfobie nodig."

"En uiteindelijk hoop ik dat veel mensen die van het Songfestival en Conchita Wurst houden, maar tot nu toe weinig interesse hadden in het Europees Parlement, na het optreden er wil in geïnteresseerd zullen zijn om zo samen met ons aan de Europese toekomst te bouwen."

Conchita Wurst, winnares van het Eurovisiesongfestival 2014, zal om 13 uur optreden op de Esplanade Solidarność tegenover het Europees Parlement in Brussel.