"Rekening wordt keihard in goal van de gezinnen getrapt"

Het zijn de gezinnen die de rekening gepresenteerd krijgen van de maatregelen die de federale regeringsonderhandelaars overeengekomen zijn. Dat zei SP.A-voorzitter Bruno Tobback deze morgen in "De ochtend" op Radio 1. Dat er jaarlijks 250 euro extra aan forfaitaire beroepskosten afgetrokken zal kunnen worden, noemt hij voor de werkenden maar een magere compensatie, "als je kijkt naar wat op hen afkomt van lasten".

De beslissingen van de Vlaamse regering en van de (nog officieel te vormen) nieuwe federale regering zorgen ervoor dat "de rekening keihard in de goal van de gezinnen wordt getrapt", zegt Tobback.

Dat er een vermogensbelasting overeengekomen is in de vorm van een doorkijktaks, noemt de SP.A-voorzitter peanuts in vergelijking met wat echt mogelijk is. "Waarom heeft Wouter Beke zoveel misbaar gemaakt voor de galerij? CD&V heeft de gezinnen niet met veel goesting verdedigd."

De doorkijktaks is overigens niets nieuws, want werd ook in de regering-Di Rupo bijna overeengekomen, zegt Tobback. "Ik ben er niet tegen, maar dit kan je niet het sluitstuk noemen."

Bewust vaag

SP.A vreest dat de nieuwe federale coalitie bewust vaag blijft over een aantal zaken. Hij is bang dat er hard zal worden geraakt aan de sociale zekerheid.

Ook de beslissing om de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken tot 67 jaar kreeg opnieuw kritiek van Tobback. "De dag dat de SP.A terug in de federale regering stapt, is die 67 jaar de eerste maatregel die we terugschroeven."