Advocaten Belkacem vragen vrijspraak

Op het proces rond Sharia4Belgium hebben de advocaten van Fouad Belkacem vrijspraak gevraagd. Volgens hen is hij immers geen terrorist, maar wou hij enkel provoceren. "Zich aansluiten bij een intern gewapend conflict is geen terrorisme", klinkt het.

De advocaten van Fouad Belkacem kregen als eersten van de verdediging het woord. Zij pleiten ervoor dat Belkacem geen terrorist is, zegt VRT-journalist Philip Heymans: "Belkacem was misschien irritant voor sommige mensen, maar dat is volgens de advocaten nog iets anders dan een terrorist. Sharia4Belgium wilde provoceren en tegen schenen schoppen zoals Femen of de leden van Pussy Riot dat doen."

"Er is geen internationale definitie van terrorisme. Wat zich in Syrië afspeelt is een intern gewapend conflict. Zich aansluiten bij een groepering in dat conflict is geen daad van terrorisme", gingen de advocaten voort. Op het einde van hun betoog pleiten ze voor de vrijspraak van Belkacem. 

Eerder op de dag waren de burgerlijke partijen aan de beurt. De moeder van Zacharia I., die eveneens naar Syrië vertrok, deed afstand van haar burgerlijkepartijstelling. Wat haar betreft is de Belgische staat verantwoordelijk, omdat die niets ondernam toen zij aan de alarmbel trok. Maar aangezien de staat hier niet terechtstaat, deed ze dus afstand.

Ook de politiezone Brussel-West eist een schadevergoeding, omwille van onlusten in Sint-Jans-Molenbeek na een nikabincident.

"Dimitri Bontinck is gekraakt geweest"

Dimitri Bontinck, vader van beklaagde Jejoen Bontinck, vraagt als burgerlijke partij een provisionele schadevergoeding van één euro. "Hier staat een vader die zijn ergste nachtmerrie werkelijkheid zag worden. Hij is gekraakt geweest en heeft morele schade geleden", stelde zijn advocaat Xavier Potvin.

De advocaat pleitte dat Dimitri Bontinck zijn zoon een zo goed mogelijke opvoeding heeft gegeven: hij stuurde hem naar de beste school in Antwerpen en gaf hem alle kansen op het gebied van sport en muziek. Toen Jejoen verliefd werd op een Marokkaans meisje integreerde hij zich in de moslimcultuur en belandde hij bij Sharia4Belgium.

"Mijn cliënt voelde hoe hij stilaan de controle over zijn zoon kwijtraakte en hij kon er niets tegen beginnen. Hij is verschillende keren naar het hoofdkwartier van Sharia4Belgium aan de Dambruggestraat geweest en heeft er met Fouad Belkacem gesproken. Hij heeft hem zelfs uitgenodigd bij hem thuis", stelde meester Potvin.

Toch kon Dimitri niet beletten dat zijn zoon verder radicaliseerde en uiteindelijk naar Syrië vertrok. "Hij zag zijn ergste nachtmerrie werkelijkheid worden. Je mag hem niet veroordelen voor de manier waarop hij daarmee is omgegaan. Hij heeft inderdaad veelvuldig de media opgezocht, maar hij wist niet wat hij anders kon doen. Uiteindelijk is hij zelf naar oorlogsgebied getrokken om zijn zoon terug te halen."

Gewonde toerekeningsvatbaar of niet?

Eén van de beklaagden op het proces, zal voorlopig niet langer terechtstaan. Eerst moeten psychiaters beslissen of de man al dan niet toerekeningsvatbaar is.

De man is naar Syrië getrokken en heeft daar een granaatscherf in zijn hoofd gekregen. Mogelijk is hij daardoor niet meer in staat om terecht te staan. Als de psychiaters dat beslissen, kan hij geïnterneerd worden. Zo niet komt er een nieuw proces tegen de man. Hij blijft wel aangehouden.