Leger pleit voor een ebolacrisiscentrum

Generaal-majoor Geert Laire, het hoofd van de medische component van het leger, vindt dat er in Neder-over-Heembeek een speciaal crisiscentrum moet komen dat ook in geval van een eventuele ebolacrisis kan worden ingezet. Hij gaat daarmee in tegen minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V), die zo'n centrum een verantwoordelijkheid van Volksgezondheid vindt.

"Defensie heeft nood aan een centrum dat kan worden gebruikt bij een chemische, biologische of nucleaire crisis", zegt Geert Laire tegen Le Soir. Zo'n centrum kan volgens hem ook worden gebruikt, mochten er in ons land ebolagevallen opduiken. Voor wat hem betreft, kan zo'n centrum het best worden ingericht in het militair ziekenhuis van Neder-over-Heembeek.

Volgens Laire kleeft aan Neder-over-Heembeek een imago van "overleven van crisis naar crisis". "Buiten crisissituaties wordt er niet geïnvesteerd in het ziekenhuis, dat nochtans zowel voor het leger als voor de maatschappij nuttig kan zijn", zegt hij, "maar bij elke crisissituatie herontdekt men het nut van het ziekenhuis".

In feite distantieert Laire zich hier van zijn eigen minister. Volgens minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) is een ebola­crisiscentrum een zaak van volksgezondheid. Hij verschilt daarbij van mening met zijn collega van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS), die net voorstander is van een gecombineerd crisiscentrum, militair en civiel.