Wat mag u verwachten van regering-Michel I?

136 dagen na de verkiezingen is de regering-Michel I geboren. N-VA, CD&V, Open VLD en MR bereikten gisterenavond -om iets voor 19 uur- een akkoord. Hoewel verwacht wordt dat de onderhandelaars pas morgen hun akkoord zullen voorstellen, is er toch al heel wat bekend. Een overzicht.

Wat moet de verhouding zijn tussen besparingen en nieuwe inkomsten? Het was een vraag waar de onderhandelaars heel wat over gediscussieerd hebben.

Onder andere N-VA was een voorstander van 80 procent besparingen en 20 procent nieuwe inkomsten, terwijl een partij als CD&V liever een verhouding 70 - 30 wou. Het werd uiteindelijk iets tussenin: 75 - 25. Wat de besparingen betreft, gaat het om een bedrag van ongeveer 8 miljard euro

Nieuwe belastingen

Voor CD&V was het heel belangrijk dat ook de grote vermogens zouden meebetalen. Onder andere een vermogenswinstbelasting en een heffing op de meerwaarde van aandelen werden meermaals op tafel gelegd. Geen van beide zal er uiteindelijk komen.

In plaats daarvan komt er een zogenoemde doorkijktaks. Wie geld heeft zitten in een stichting in het buitenland, zal dat moeten aangeven en er belastingen op betalen.

Ook uit de accijnzen uit diesel wil de toekomstige federale regering geld halen. Als de prijs aan de pomp zakt, zullen we dat niet voelen want de overheid zal het verschil afromen.

Daarnaast wordt de btw geharmoniseerd. Zo zullen er nu ook belastingen moeten worden betaald op plastische chirurgie en ook de btw op internethandel zal meer moeten opbrengen.

Eenmalige indexsprong

De automatische indexering van de lonen, waarbij de lonen worden verhoogd wanneer het leven duurder wordt, blijft de komende jaren behouden. Dat automatisme zal wel één keer worden overgeslagen. Dat is vooral goed voor de bedrijven, die geen extra loon hoeven te betalen. De maatregel geldt niet voor de laagste inkomens en uitkeringen.

Ter compensatie krijgen gezinnen wel een extra belastingvoordeel van 250 euro, door een verhoging van de forfaitaire beroepskosten.

Bedrijfsvoorheffing

Daarnaast is er nog goed nieuws voor de bedrijven. De bedrijfsvoorheffing wordt namelijk verlaagd van 33 procent naar 25 procent. Dat moet de loonkosten naar beneden brengen.

Werkloosheid

De werkloosheid wordt niet beperkt in de tijd, zoals de N-VA graag had gewild. De partij stond volgens voorzitter Bart De Wever alleen met die wens.

Wat wel nieuw is, is dat langdurig werklozen in de toekomst twee halve dagen per week gemeenschapsdienst moeten verrichten. Er zou ook sprake zijn van een integratietraject op de arbeidsmarkt van mensen met een invaliditeit.

De laagste werkloosheidsuitkeringen zullen wel worden opgetrokken. Daarvoor wordt, samen met de pensioenen, 1,2 miljard euro uitgetrokken.

Tijdskrediet

Er komt een uitbreiding van het tijdskrediet met twaalf maanden, specifiek voor mensen die voor hun kinderen (tot 8 jaar) willen zorgen, voor mensen die een ziek familielid verzorgen of voor palliatieve zorg.

Met andere woorden, wie ouderschapsverlof wil of een ziek familielid wil verzorgen, kan dat twaalf maanden langer dan nu. Tijdskrediet nemen om bijvoorbeeld op wereldreis te gaan, zou echter niet meer meetellen voor het pensioen.

Gewaarborgd loon bij ziekte wordt uitgebreid

Wie zelf door ziekte niet in staat is om te gaan werken, zal nu de eerste twee maanden van zijn of haar arbeidsongeschiktheid recht op een gewaarborgd loon dat wordt uitbetaald door de werkgever. Daarna heeft men via het ziekenfonds recht op een vervangingsinkomen.

Voor bedienden is het gewaarborgd loon momenteel enkel geldig tijdens de eerste dertig dagen van de arbeidsongeschiktheid. Voor arbeiders is dat nu enkel de eerste zeven dagen, de volgende drie weken krijgt hij een vergoeding van de werkgever en van het ziekenfonds zodat men netto toch evenveel verdient als anders. In het nieuwe systeem zullen zowel de arbeider als bediende recht hebben op twee maanden gewaarborgd loon betaald door de werkgever.

Pensioenen

Gisterenochtend raakte al bekend dat de wettelijke pensioenleeftijd omhoog zou gaan. Opmerkelijk, want tijdens de verkiezingscampagne werd daar met geen woord over gerept. Nu kiest de nieuwe federale regering er toch voor, wellicht omdat het in de buurlanden gebeurt en omdat Europa erop aandringt.

Vanaf 2025 zullen we met zijn allen dus moeten werken tot 66 jaar, vanaf 2030 zelfs tot 67 jaar. In verband met brugpensioenen komen er overgangsmaatregelen. Voor wie 58 jaar is in 2016 komt er twee jaar bij, voor wie 59 is (of ouder) maximaal een jaar. De regering-Di Rupo had eerder al de maatregelen rond het vervroegde pensioen strenger gemaakt. Zij besliste dat het tegen 2016 pas op 62-jarige leeftijd kon.

Wie 65 jaar is of een volle loopbaan achter de rug heeft, kan na zijn pensioen wel onbeperkt bijverdienen.

De laagste pensioen zullen, zoals boven vermeld, verhoogd worden.

Pensioen politie

Voor de pensioenen bij de politie komen er specifieke overgangsmaatregelen. Bij de politie weerklonk de laatste weken heel wat protest na een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Dat arrest had beslist dat iedereen binnen de politie tot de leeftijd van 62 moet werken.

Welke overgangsmaatregelen er nu zijn beslist door de Zweedse coalitie, is nog niet bekend.

Arco

Volgens huidig minister van Financiën Koen Geens (CD&V) heeft de volgende regering 600 miljoen euro vergoeding opzijgezet voor de coöperanten. Er woedt wel nog een discussie of dat nu 85% of 40% van het ingelegde kapitaal vertegenwoordigt.

Horeca

In de horeca zullen er ook veel meer overuren per jaar worden gepresteerd. Het aantal toegestane uren wordt namelijk uitgebreid van 180 naar 360 uur per jaar.

Opvolger voor F-16

De nieuwe regering zal ook een opvolger voor het gevechtsvliegtuig F-16 kiezen. De levensduur van de F-16's loopt in de loop van het volgende decennium namelijk ten einde. Ook andere legerinvesteringen zullen gebeuren. Het Belgisch leger blijft daarnaast actief in Afghanistan, maar de Belgische militairen worden door de nieuwe regering teruggehaald uit Libanon.

Begroting in evenwicht

De begroting zal wel pas in 2018 in evenwicht zijn, wat twee jaar later is dan wat Europa gevraagd heeft. De partijen maken zich echter sterk dat Europa daar geen problemen van zal maken, aangezien ze structurele hervormingen doorvoeren. Ze verwijzen daarbij onder andere naar de pensioenhervorming en de indexsprong.

Artikel 195?

De afgelopen dagen was er uit verschillende hoeken te horen dat N-VA toch nog het communautaire op tafel had gelegd. Zo zou de partij artikel 195 van de Grondwet op het einde van de legislatuur voor herziening vatbaar willen verklaren. Dat is nodig als de volgende federale regering (die na Michel I) een staatshervorming wil doorvoeren.

Bart De Wever ontkent echter dat hij dat artikel op de onderhandelingstafel heeft gegooid. "Ik heb enkel over de begroting gesproken", zei hij gisteren. Volgens partijgenoot Jan Jambon zal een eventuele herziening alleszins niet in het regeerakkoord staan. "Het parlement kan zelf beslissen."

Meest gelezen