Werkgevers vrij tevreden, vakbonden ronduit tégen

Werkgeversorganisatie VBO is vooral blij met de structurele hervormingen van de nieuwe federale regering. De vakbonden daarentegen zijn boos en reageren afwijzend. Het ABVV neemt de woorden "economisch nefast" en "sociaal onaanvaardbaar" in de mond.

Aan werkgeverszijde overheerst voorzichtig optimisme over de keuzes van de centrumrechtse regering-Michel. "Eerst en vooral gaan we de economie versterken", klinkt dat bij Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Ondernemers (VBO). "Vier miljard lastenverlaging, ik denk dat dat belangrijk is." Meer aandacht voor de problemen, van de ondernemingen betekent voor hem meer jobs. "Dat vinden we heel belangrijk."

"Tegelijkertijd zijn er structurele hervormingen aangekondigd, weliswaar op een langere periode", stelt Timmermans vast. Hij klinkt vrij optimistisch: "Vandaag de bakens verzetten om morgen de vruchten te plukken."

Dat optimisme wordt niet gedeeld aan vakbondszijde. "Voor het ACV lijkt dit heel onevenwichtig", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. "Men zit heel zwaar in de zakken van de gezinnen, en aan de andere kant krijgen de bedrijven een lastenverlaging en een indexsprong." Die indexsprong wordt volgens hem sociaal gecorrigeerd met geld dat de mensen anders krijgen vanuit de welvaartsvastheid.

"De begoeden in de samenleving worden niet op hun verantwoordeliikheid aangesproken", vindt Leemans, "tenzij ze geld hebben in het buitenland, in ontransparante structuren." Alle andere rijken worden volgens hem buiten schot gelaten.

"Vooral de indexsprong gaat handenvol geld kosten voor de mensen", zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw. "Dat gaat de koopkracht ondermijnen, zoals zoveel andere maatregelen."

"Dit is economische nefast en sociaal onaanvaardbaar", vindt De Leeuw.