"Nu sociaal-economische agenda, binnen 5 jaar mogelijk communautair"

Jan Jambon maakt er geen geheim van dat N-VA bij de volgende federale verkiezingen in 2019 opnieuw een communautaire koers wil varen. De sociaal-economische hervormingen die de nieuwe regering nu gaat doorvoeren, moet je ook communautair bezegelen, klinkt het in "De ochtend" op Radio 1.

Artikel 195 van de Grondwet voorziet de mogelijkheid en de procedure om de grondwet te herzien en dus om een staatshervorming door te voeren. Als men van België een confederaal land wil maken, dan begint dat via artikel 195. Dat is nu niet aan de orde, maar binnen 5 jaar mogelijk wel.

"Artikel 195 staat niet met zo veel woorden in het regeerakkoord", aldus Jambon in "De ochtend". "Waar we het over eens zijn, is dat het volgende parlement de wil van de kiezer moet kunnen uitoefenen. Als die verkiezingen binnen 5 jaar in een communautaire sfeer verlopen, dan zullen we op het einde van deze legislatuur daarmee rekening houden."

De focus legt de komende regering op sociaal-economische hervormingen en dat zal volgens Jambon "echt al werk genoeg zijn". Bovendien vond N-VA geen partners voor een nieuwe staatshervorming, "en dan kan je twee dingen doen: aan de zijlijn blijven staan of meedoen en binnen 5 jaar de mogelijkheid openzetten voor een staatshervorming als de kiezer die richting bepaalt. En wij zijn daar iedere keer vragende partij voor".

"Wij maken er geen geheim als wij denken dat wanneer je structurele veranderingen in dit land wil doen, je dat communautair moet bezegelen. Alles wat we nu doen, kan de PS bij een volgende legislatuur van de tafel vegen. De verzekering daarvoor is de bevoegdheden naar een lager niveau brengen", aldus Jan Jambon.

Jambon minister van Binnenlandse Zaken?

Jan Jambon wordt genoemd als mogelijke vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken in de nieuwe federale regering.

"Binnenlandse Zaken is een belangrijke verantwoordelijkheid", aldus Jambon in "De ochtend". "Je hebt de aanpak van de radicalisering, de hervorming van de brandweer en politie. Ik ben daar als burgemeester mee in aanraking gekomen en het is één van de uitdagingen die mij zou aanspreken."

Maar de federale onderhandelaars zijn er nog steeds niet uit en Jambon vindt het dan ook "onkies" om nu al namen te noemen, zeker omdat de partijcongressen zich nog over de inhoud van het regeerakkoord moeten uitspreken. Naar eigen zeggen heeft Jambon zijn voorzitter Bart De Wever vannacht om twee uur voor het laatst gehoord. "Blijkbaar zitten de onderhandelaars op een knoop, maar ik heb daar geen verdere informatie over", verduidelijkt Jambon.

Als Jan Jambon minister wordt, dan gaat hij zaterdag de eed moeten afleggen bij Koning Filip en voor een N-VA'er is dat toch iets speciaals. "Als Vlaams-nationalist frequenteer je die plaats niet zo vaak, maar dat maakt deel uit van de job", besluit Jambon. En daarmee geeft Jambon aan dat hij er wel degelijk rekening mee houdt dat hij een ministerpost krijgt in de nieuwe federale regering.