"Weinig bereidheid tot flitsen bij federale politie"

Volgens vakbondsman Vincent Houssin van de liberale politievakbond VSOA is er bij zijn achterban maar weinig bereidheid om deel te nemen aan de nationale flitsmarathon morgen. Hij countert daarmee de eerdere uitspraken van het hoofd van de federale wegpolitie. De politievakbonden hekelen het gebrek aan duidelijkheid over hun pensioenregeling.

Gisteren kondigde de directeur van de federale wegpolitie aan dat de flitsmarathon, van vrijdagochtend 6 uur tot zaterdag 6 uur, zeker zou doorgaan. Er was onduidelijkheid ontstaan nadat de vakbonden ermee hadden gedreigd de actie te boycotten.

Zij zijn nog steeds verbolgen over de beslissing van het Grondwettelijk Hof om hun pensioenleeftijd op te trekken tot 62 jaar. Enkele dagen geleden raakte bekend dat de regeringsonderhandelaars overeen zijn gekomen om de wettelijke pensioenleeftijd in 2030 op te trekken naar 67 jaar. Voor de politiemensen zouden er overgangsmaatregelen komen. De precieze aard van die maatregelen is echter nog niet duidelijk.

"We moeten alles lezen in de krant", zegt Vincent Houssin van de liberale politievakbond daarop. "We zijn tot op heden niet ingelicht over die overgangsmaatregelen. We hebben gevraagd aan de mensen die de multanovatoestellen moeten bedienen om te staken." Volgens Houssin is de actiebereidheid bij de achterban groot. "Er zal niet veel geflitst worden bij de federale politie."

Bij de politievakbond NSPV valt te horen dat zowel de federale als lokale mensen bereid zijn tot actievoeren. Het valt dus af te wachten hoeveel ingang de actie op het terrein zal vinden. Omdat het niet om een minimumdienst gaat, kunnen de agenten ook niet opgevorderd worden.

De flitsmarathon is al de tweede dit jaar. In april werden bij de eerste actie 400.000 voertuigen gecontroleerd, meer dan 20.000 bestuurders vlogen toen op de bon.