Een greep uit enkele concrete hervormingsmaatregelen

Nu de tekst van het federale regeerakkoord bekend is, krijgen we stilaan zich op enkele concrete gevolgen. Zo wil de regering-Michel het loon meer bepalen op basis van vaardigheden en productiviteit, in plaats van op anciënniteit. Ze wil de speurders naar de Bende van Nijvel ook 10 jaar extra tijd geven.

Het regeerakkoord ligt er. De onderhandelaars waren te moe – of te druk in de weer met de verdeling van de ministerposten – om het formeel voor te stellen. Maar CD&V loste dat op door de tekst integraal op haar website te publiceren.
De grote lijnen van de tekst – 152 A4-vellen – klinken weinig verrassend. Deze centrum-rechtse regering van MR, N-VA, CD&V en Open VLD zet voluit in op een lastenverlaging om de bedrijven meer ruimte te geven. In de hoop dat de economie zo aanzwengelt.

De bedrijven lucht geven

Het Zweedse recept kennen we ondertussen. Er komt een indexsprong van 2,6 miljard, de werkgeversbijdrage zakt van 33 naar 25 procent en bij het afspreken van cao’s wordt gewaakt over loonmatiging.

Gaan we daarmee de facto naar een loonbevriezing tot het einde van de legislatuur? Dat is een mogelijkheid. Het regeerakoord voorziet een loonmatiging in 2015 en 2016, “of tot zolang de competitiviteit niet is hersteld.

De regering gaat wel advies vragen aan vakbonden en werkgevers. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) reageert alvast positief. "We moeten de loonbarema's herzien om oudere werknemers langer aan de slag te houden", zegt Bart Buysse.

Een nieuw loopbaanmodel

Daarbij wordt ook een nieuw loopbaanmodel ingevoerd. Het systeem van barema’s – dat ervaring vertaalt in loon – wordt op losse schroeven gezet. Het systeem zal flexibeler worden: het loon zal meer afhangen van prestaties en kunde, in plaats van leeftijd en anciënniteit.

Tegelijkertijd zullen de loopbanen soepeler gespreid kunnen worden, en worden ‘loopbaanrekeningen” ingevoerd. Dat moet een soort van spaarrekening worden: in de loop van zijn of haar carrière bouwt een werknemer rechten op waarmee hij of zij loopbaanonderbreking kan nemen. Of de overgang tussen twee jobs overbruggen, of het pensioen aanvullen.

Niet-gemotiveerd tijskrediet wordt wel geschrapt.

Een strikter loopbaaneinde

De landingsbanen worden aan banden gelegd. Die lieten oudere werknemers toe om halftijds of vier vijfde te gaan werken, waarbij het loon aangevuld werd met een verhoogde uitkering. De minimumleeftijd wordt van 55 naar 60 opgetrokken.

Het brugpensioen wordt strenger. Vanaf 2017 gaat de minimumleeftijd naar 60.

Zoals bekend moeten we met zijn allen ook twee jaar langer werken. Tot 66 in 2025 en 67 in 2030.

Als het een troost kan zijn: pensioensparen wordt milder belast. Het tarief zakt van 10 naar 3 procent.

Fitte soldaten

Onze jongens moet fitter zijn, vandaar dat de toelatingsproeven aangescherpt zullen worden.

Maar dat is niet veel meer dan een leuk detail. De essentie van het luik defensie is dat er geïnvesteerd zal worden in de vervanging van de F-16's, de fregatten en mijnenvegers.

O ja, pas op voor de militaire politie. Die zal in de toekomst ook verkeersboetes kunnen uitschrijven.

Bende van Nijvel

De verjaartermijn was in publieke opinie altijd al een gevoelig onderwerp, en wordt aangepakt. Voor geweld tegen kinderen gaat ze naar twintig jaar. Tegelijkertijd zullen àlle misdrijven die met levenslang bestraft kunnen worden pas na twintig jaar verjaren.

Die maatregel lijkt op maar van de speurders naar de bende van Nijvel geschreven. Zo krijgen zij tien jaar extra tijd. De misdaden van de Bende van Nijvel zouden normaal volgend jaar verjaren, en zouden dus niet meer kunnen worden vervolgd.

Voor zware feiten – moord, verkrachting, terrorisme – kan de rechter ook beslissen dat de dader niet vervroegd vrijgelaten mag worden.

Strijden tegen Syriëstrijders

Syriëstrijders worden hard aangepakt. Wie de dubbele nationaliteit heeft, kan zijn Belgisch paspoort verliezen. Wie geen Belg is, kan dan weer de toegang tot België ontzegd worden.

En Syriëstrijders die een uitkering ontvangen als asielzoeker of vluchteling, verliezen die, net als hun verblijfsvergunning. Een aantal steden – Antwerpen of Vilvoorde – paste dit al toe, maar nu wordt dat overal de regel.

De kerncentrales

Eerder was al uitgelekt dat de kerncentrales langer open blijven. Doel 1 en 2 gaan pas op respectievelijk 31 maart 2015 en 31 maart 2016 dicht.

En dan wordt ook nog zoiets als de “energienorm” ingevoerd. Dat betekent dat de kost van energie hier niet hoger mag liggen dan in de buurlanden, maar dat was al in gang gestoken door de vorige regering.

Erelonen

De financiering van de ziekenhuizen wordt onder handen genomen. Zo wordt er gesnoeid in de ziekenhuisbedden om meer ruimte te scheppen in de chronische zorg.

Het systeem van erelonen per prestatie voor artsen wordt behouden. Maar in de daghospitalisatie mogen geen ereloonsupplementen meer gevraagd worden in twee- en meerpersoonskamers.

Minimumdienst

Er komt niet enkel een minimumdienst voor de treinen. In de gevangenissen gebeurt net hetzelfde. Stakende cipiers zullen niet meer zomaar vervangen worden door politiemensen. Een deel van hen zal toch moeten werken bij een staking.

Bier wordt niet duurder

Geen begrotingsopmaak of de accijnzen gaan omhoog. Dat is ook nu het geval, zowel voor diesel, sterkedrank, wijn én koffie. Maar bier blijft buiten schot. En uiteraard, ook tabak wordt duurder.

En kost het verder nog wat? Zeer zeker. Op bijvoorbeeld onlineaankopen in het buitenland zal meer btw geheven worden.

Opvallend

Het aantal toegestane casino’s stijgt van tien naar elf. En ook op cruiseschepen in territoriale wateren kunnen casino’s toegelaten worden.

Belgen in het buitenland mogen voortaan ook stemmen voor de regionale en Europese verkiezingen. Nu kunnen ze dat enkel voor het federale parlement.