Eindelijk - Karel Van Eetvelt

Eindelijk een regering die ondernemende mensen extra zuurstof geeft. Die mensen die hard werken probeert te belonen in plaats van af te straffen. Die in elk geval poogt de grote vermogens na te jagen in plaats van nog de voet nog eens extra te planten op de al zwaar belaste centen van ondernemers. Die inzet op bedrijven, op het opkrikken van de concurrentiekracht.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Akkoord, het is nog even wachten op de punten en de komma’s. Maar de aftrap is gegeven en het gezond verstand en de lange termijn lijken te zegevieren. De inspanningen zijn van structurele aard en hebben tot doel de sociale zekerheid ook in de verdere toekomst te vrijwaren. Dat kan maar door ook de economie voldoende groeiruimte te geven.

Werken

Weinig landen overtreffen België in belastingdruk. Veel mensen lijken dat te vergeten. De globale belastingdruk nog meer verhogen, zoals de verenigde oppositie blijkbaar voorstelt, kan niet anders dan de economie, de tewerkstelling en uiteindelijk ook de overheidsinkomsten schaden.

Wie zijn fortuinen op de Kaaimaneilanden parkeert, draagt niets bij tot de sociale zekerheid, zorgt niet voor jobs of groei. Wie hier onderneemt en werkt wel. Het is dan ook niet meer dan eerlijk dat de regering kiest voor een doorkijkbelasting in plaats van een meerwaardebelasting op aandelen of het in stand houden van monsterboetes. Belastingen die de hard werkende middenklassen zouden treffen op hun al zwaar belaste inkomens.

Geen enkel land overtreft België in loonlasten. Nergens is de kloof tussen wat een werknemer netto krijgt en wat een werkgever daarvoor betaalt zo groot als in België. Dit heeft niet alleen een negatief effect op de reële koopkracht van werknemers, het heeft vooral ook een negatief effect op onze concurrentiekracht.

De gevolgen daarvan hebben we de voorbije 20 jaar gezien. Steeds meer arbeidsintensieve bedrijven die noodgedwongen de deuren moeten sluiten of elders hun tenten opslaan. Ook dat probeert deze regering te doorbreken. Ondanks de budgettaire beperkingen die vooral het gevolg zijn van de in het verleden opgebouwde schuldenlast en veel minder van de huidige crisis of het “bankendebacle”. Dat zoiets gebeurt door de koopkracht aan te tasten is te betreuren, maar er waren weinig alternatieven. De zelfstandigen zijn dit trouwens gewoon. Hun koopkracht is de voorbije jaren al gedaald als gevolg van de crisis, in tegenstelling tot de koopkracht van werknemers.

Vakbonden

Wie het zeker niet met mij eens is, zijn de vakbonden. Hun reacties op het regeerakkoord spreken boekdelen: “Nog erger dan de ergste horrorfilm, een omgekeerd Robin Hoodje, de meest rechts-conservatieve na-oorlogse regering ooit…”. Dat er bij veel mensen onvrede is bij de besparingen is begrijpelijk. Niemand wil erop achteruit gaan. Maar deze krachttermen zijn ver buiten proportie. De sociale bescherming van werknemers blijft, ook onder die zogenaamd centrum-rechtse regering, bij de allerbeste van de hele wereld. Als dit horror is, wat moeten, op uitzondering van wat Scandinaven, al die andere Europeanen dan zeggen? Om maar te zwijgen van de rest van de wereld!

Wat was dan het alternatief? De schulden nog wat meer vergroten? De factuur volledig doorschuiven naar de volgende generaties? Ah ja, “de rijken” laten betalen. Zoals gezegd zal deze regering dat doen. Of was het de bedoeling de hardste werkers, ondernemers en werknemers, de groep die nu al veruit de meeste belastingen betaalt, nog wat meer belastingen laten betalen, de ondernemers nog meer geld uit de zakken kloppen, tot er geen winst meer overblijft? Dat er dan niet meer geïnvesteerd kan worden, is dan waarschijnlijk een “probleem voor later”. Gelukkig bezondigt deze regering zich niet aan dergelijk onverantwoord kortetermijndenken.

Pensioen

Dat we met zijn allen wat langer moeten werken, is ook niet meer dan normaal. We krijgen alsmaar meer tijd, we leven langer. Laat ons die tijd benutten om ons pensioenstelsel op een duurzame manier overeind te houden. De gemiddelde Belg werkt vandaag net iets meer dan 30 jaar van de 80 jaar dat hij leeft. Draagt dus 30 jaar bij aan de sociale zekerheid via pensioenen, kinderbijslag, tijdskredietpremies, ondersteuning van de gezondheidszorg,… die andere “periodes” moet hij overbruggen. Een groot wiskundige moet je niet zijn om te weten dat dit niet kan. Daar komen op termijn 2 jaar bij! Niet meer, want de vele gelijkgestelde periodes die je pensioenrecht geven zonder dat je werkt blijven zo goed als onaangetast. Is pakweg 33 jaar werken op 80 levensjaren horror? Nee toch.

Trouwens de vakbonden moeten zich niet ongerust maken. Niet alles is voor de werkgevers in het regeerakkoord. Ook ondernemers moeten zoals gezegd inspanningen doen. Een aantal sectoren zullen de btw-verhoging zeker voelen. En wie een arbeidsongeschikte werknemer in dienst heeft, zal die vanaf 2015 tot 60 dagen gewaarborgd loon moeten uitkeren. Een harde noot om te kraken. Een pure lastenverhoging die tot 350 miljoen euro kan oplopen bovendien en een voorafname op het overleg arbeiders-bedienden dat er binnenkort hopelijk aankomt. Dat neemt niet weg dat we aan het sociaal overleg zullen deelnemen, zoals we de voorbije jaren deden met overwegend socialistisch getinte regeringen. We hopen van de andere sociale partners hetzelfde. Want alleen samen geraken we vooruit.

(Karel Van Eetvelt is gedelegeerd bestuurder bij Unizo)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.