Federaal ambtenarenapparaat wordt op streng dieet gezet

De regering-Michel I gaat de komende 5 jaar zware besparingen doorvoeren in het overheidsapparaat. Volgens de krant De Tijd gaat de regering 12 procent besparen op personeel, 28 procent op werkingskosten en zal er 33 procent minder worden geïnvesteerd. Voor dringende uitgaven wordt wel een reserve voorzien. De socialistische vakbond noemt de besparingen "schandalig" en waarschuwt dat de burger de besparingen gaat voelen.

Dat het overheidsbeslag ging afnemen, was al bekend. De Tijd kon nu ook de cijfers inkijken. De besparingen op de personeelskosten moeten de komende 5 jaar zo'n 800 miljoen euro opleveren. Hoeveel ambtenaren er minder aan de slag kunnen is niet bekend, maar geschat wordt dat slechts 1 ambtenaar 5 gepensioneerde collega's zal vervangen.

Bovendien zullen de overheidsdiensten het met een kleiner werkingsbudget moeten doen en zal de regering ook een pak minder investeren. De werking van de overheid zou evenwel niet in het gedrang mogen komen, want er wordt geld voorzien om dringende uitgaven te kunnen opvangen.

"Burger, trek uw plan"

De socialistische overheidsvakbond ACOD vindt de besparingen bij de ambtenaren "schandalig". "Een openbare dienst is een dienstverlening voor de burger. De besparingen gaan de burger dan ook heel erg raken", waarschuwt Chris Reniers van ACOD in "De ochtend" op Radio 1. "De federale en de Vlaamse regering noemen dat de zelfredzaamheid van de burger, ik noem dat: "Burger, trek uw plan"."

Reniers vreest ook dat de overheid mensen zal ontslaan, "anders komt men niet tot een dergelijk percentage". En zo gaat men meer vragen van de ambtenaren die "nu al op de toppen van hun tenen lopen". ACOD wijst erop dat de overheid de laatste jaren al bespaard heeft op de departementen.

De overheid zal volgens de socialistische vakbond niet meer goed genoeg functioneren. Reniers noemt de besparingen een ideologische maatregel. "Men is de overheid nu aan het afbouwen waardoor die minder performant zal werken en dan zal men uiteindelijk zeggen dat de privésector het beter doet. Dat is een vicieuze cirkel."

"Als men alle besparingen - zowel die van de Vlaamse als van de federale regering - gaat optellen, dan gaat men zien dat het de mensen veel geld gaat kosten. Wij gaan dit niet zo maar kunnen laten passeren", besluit Chris Reniers.