"MR geeft alle federale sleutelfuncties aan N-VA"

De Franstalige oppositiepartij PS is niet te spreken over de verdeling van de ministerposten. De socialistische partij vindt dat de enige Franstalige partij in de coalitie -MR- alle nationale sleutelfuncties schenkt aan de N-VA. Ook CDH hekelt de "te Vlaamse" federale regering.

De PS voert al enkele dagen scherpe oppositie tegen de komende federale regering-Michel I. Zo zei ontslagnemend premier en PS-voorzitter gisteren al dat Charles Michel (MR) niet het statuut zal hebben van een eerste minister van alle Belgen.

Ondertussen is de verdeling van de ministerposten bekend en plakken er op de posten die de Vlaamse partijen krijgen al namen. Die verdeling kan niet op enthousiasme rekenen bij de PS.

Volgens de PS gaan de drie belangrijkste posten -Binnenlandse Zaken, Financiën en Defensie en Openbaar Ambt- net als het voorzitterschap van de Kamer naar de Vlaams-nationalistische partij N-VA. "De N-VA heeft dus zo de openbare diensten, de politie en het leger in handen", klinkt het.

Maar eigenlijk gaan zowat alle belangrijke posten naar Vlaamse partijen, vindt de PS. Ze verwijzen daarvoor naar Asiel en Migratie (N-VA), Justitie (CD&V), Werkgelegenheid (CD&V), Sociale Zaken en Volksgezondheid (Open VLD) en Overheidsbedrijven (Open VLD). "Zo goed als alle uitgaven en inkomsten van de federale staat zijn zo in handen van Vlaamse partijen."

Tot slot treedt de PS ook onder andere Groen bij met de kritiek op het aantal vrouwen in de regering. De partij spreekt van een "machoregering".

"Onevenwichtig en zonder visie"

"De nieuwe regering telt zeven Franstaligen en elf Nederlandstaligen", hekelt CDH. "Jan Jambon heeft als minister van Binnenlandse Zaken zeggenschap over het gebruik van talen, de dotaties van de politiezones of, symbolischer, de organisatie van de nationale feestdag."

MR moest volgens CDH een veto slikken tegen Denis Ducarme als minister van Defensie, omdat die als 'te Franstalig' wordt beschouwd. Ook het compromis om eerste minister Charles Michel te laten meetellen voor het quotum aan Franstalige ministers wordt MR aangewreven.

"De samenstelling van de regering is tekenend voor het project dat ze uitdraagt: onevenwichtig, zonder visie en onder de knoet van N-VA", klinkt het hard.