"Politici beseffen soms te weinig wat werken betekent voor de mensen"

Als de regering de mensen langer aan het werk wil houden, dan zullen er ook voldoende doenbare jobs moeten zijn. Dat is een waarschuwende voorwaarde die Frank Vandenbroucke, boegbeeld van de commissie pensioenhervorming, meegeeft in "De ochtend" op Radio 1. Hij pleit voor een sterk werkgelegenheidsbeleid, anders dreigt de pensioenhervorming meer geld te kosten dan dat ze zal opbrengen.

We zullen met zijn allen langer moeten werken: vanaf 2030 komt de pensioenleeftijd op 67. De regering-Michel heeft zich voor die maatregel gebaseerd op het rapport van de Pensioencommissie waarvan Frank Vandenbroucke het boegbeeld is.

Noch applaus, noch kritiek op het regeerakkoord komt er van de oud-SP.A-minister, maar wel een waarschuwing. "De klemtoon van het rapport ligt op de loopbaan. Het allerbelangrijkste is: hoeveel jaren zijn mensen aan het werk. Voorwaarde om mensen voldoende lang aan het werk te houden, is dat er voldoende doenbare jobs zijn", aldus Vandenbroucke.

"De regering zal de publieke opinie moeten overtuigen dat er een zeer sterk werkgelegenheidsbeleid wordt gevoerd, waardoor het mogelijk is om de loopbanen te verlengen en ze zal de bevolking ook moeten overtuigen dat er voldoende financiering is voor die pensioenen."

Revolutie op de arbeidsmarkt

Als de pensioenhervorming niet gepaard gaat met een werkgelegenheidsbeleid, dan zou het wel eens kunnen dat heel wat oudere mensen werkloos zullen zijn of op invaliditeit komen te staan. "Dan geef je meer geld uit dan minder. Je moet niet alleen meer jobs hebben, maar ook andere jobs", vindt Frank Vandenbroucke.

"Politici beseffen soms te weinig wat werken betekent voor de mensen", aldus Vandenbroucke. "Politici doen hun eigen project; hun werk is hun vrijheid. Voor heel veel mensen is dat helemaal anders. Zelfs al werken ze graag, ze verlangen toch naar de vrijheid van het pensioen."

De pensioenhervorming heeft maatschappelijk alleen zin als die hand in hand gaat met een kleine revolutie op de arbeidsmarkt, klinkt het. Jobs die fysiek haalbaar zijn voor mensen, maar ook waarin mensen voldoende vrijheid vinden, zijn nodig volgens professor Vandenbroucke. "Anders gaan ze hoe dan ook stoppen."