Al meer dan 4.000 doden door ebolavirus

Het aantal geregistreerde eboladoden in West-Afrika is voorbij de grens van 4.000 gegaan. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meegedeeld. In ons land wordt intussen overlegd of er extra maatregelen nodig zijn voor de luchthaven in Zaventem. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft dan weer richtlijnen uitgewerkt voor de Vlaamse huisartsen en de regionale ziekenhuizen.

In de zeven landen waar het ebolavirus werd gerapporteerd, werden tot nu toe 4.033 doden geteld. Het aantal bevestigde en vermoedelijke infecties bedraagt 8.399. In deze cijfers zijn eerder geïsoleerde gevallen in Spanje, de VS, Nigeria en Senegal meegeteld.

Het ebolavirus woedt echter vooral in de West-Afrikaanse landen Guinee, Liberia en Sierra Leone. De overgrote meerderheid van de ebolaslachtoffers komen dan ook uit deze landen. De tellers staan er op 8.376 besmettingen en 4.024 doden.

De WHO verwijst overigens ook naar een ebola-uitbraak in Congo. Die staat los van de epidemie in voornamelijk West-Afrika. In Congo is er sprake van 71 besmettingen en 43 doden.

Richtlijnen voor Vlaamse huisartsen en ziekenhuizen

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft intussen de nationale richtlijnen voor de aanpak van ebola omgezet in richtlijnen op maat van de Vlaamse huisartsen en regionale ziekenhuizen. Bedoeling is onder meer dat huisartsen die een "ernstige infectieziekte" vaststellen dat meteen melden aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het agentschap heeft ook een webpagina specifiek rond ebola ontwikkeld. 

Extra maatregelen voor Zaventem?

Omdat de internationale druk op ons land toeneemt, zat vanmiddag ook een groep specialisten bijeen over extra maatregelen op de luchthaven van Zaventem. Bedoeling is dat zij de nieuwe federale minister voor Volksgezondheid, Maggie De Block (Open VLD), adviseren over eventuele extra maatregelen.

Brussels Airlines vliegt namelijk nog altijd naar de landen die door ebola getroffen zijn. De passagiers worden nu enkel gecontroleerd wanneer ze daar op het vliegtuig stappen. Eenmaal in ons land is er geen controle meer en reizigers kunnen zo op een volgende vlucht overstappen. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië hebben de controles op enkele van hun luchthavens al verhoogd.