Besparingen Vlaamse regering nefast voor Klasse

Pieter Lesaffer van Klasse heeft aangekondigd dat het doek valt voor de tijdschriften die Klasse publiceert. "Vanaf 1 januari verschijnen de tijdschriften Klasse, Klasse voor Ouders, Maks! en Yeti niet meer. Dat is het gevolg van de zware besparingen (meer dan 50 procent) die de nieuwe Vlaamse regering aan de redactie van Klasse oplegt", klinkt het.

Pieter Lesaffer, de hoofdredacteur van Klasse, Klasse voor Ouders, Maks! en Yeti, heeft aangekondigd dat de onderwijstijdschriften vanaf 1 januari niet meer verschijnen.

"Ook het vakblad Klasse voor Leraars verschijnt in december de allerlaatste keer op papier", meldt Lesaffer. Volgens Lesaffer heeft de redactie geen andere keuze, want het printbudget wordt teruggebracht tot 0 euro. "Bovendien verliest Klasse zo de noodzakelijke advertentie-inkomsten waarmee de websites en de werking van de lerarenkaart worden betaald."

Lesaffer meldt dat er geen andere optie is. "We hebben de voorbije weken vruchteloos geprobeerd om tot een ernstig overleg te komen. Zonder resultaat."

"Wij hebben ons steeds constructief opgesteld om grondig te besparen, maar de helft van de middelen schrappen kan je bezwaarlijk nog "besparen" noemen. Daarmee verander je het project wezenlijk. Ook lezers, specialisten en het netwerk (dat tot nu toe een platform vond bij Klasse en nu zelf zal moeten instaan voor eigen communicatie) reageren met ongeloof en benadrukken de onvervangbare waarde van het project:", besluit Lesaffer in een persbericht.

De redactie denkt nu na over digitale toekomstmogelijkheden. "Of dat in de vorm van een digitaal magazine of enkel in de vorm van een website is, moet nog worden uitgeklaard", zegt Lesaffer.

Bij Klasse werken momenteel 35 mensen, die ook instaan voor de leraren- en leerlingenkaart. Zij blijven voorlopig allemaal aan het werk, geeft Lesaffer aan.