Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) lid bestuurscollege UGent

De nieuwe eerste burger van het land, N-VA'er Siegfried Bracke, krijgt een zetel in het bestuurscollege van de Gentse Universiteit, een uitvoerend bestuursorgaan. Dat heeft de Raad van Bestuur vanavond beslist.

De voordracht van kersvers Kamervoorzitter Siegfried Bracke werd met 27 ja-stemmen bekrachtigd, twee bestuurders stemden tegen en twee onthielden zich. Zijn partijgenoot kamerlid Peter Dedecker werd als opvolger aanvaard. Bracke volgt Mil Kooyman (ABVV) op als vertegenwoordiger uit wat heet 'openbare instanties, politieke, sociaal-economische en culturele milieus'. Dat lid van het bestuurscollege zetelt voor het eerst niet meer in de Raad van Bestuur.

Vorige week vrijdag al werden in de Raad van Bestuur vier N-VA'ers benoemd, naast drie CD&V'ers, twee Open VLD'ers en één socialist. De beslissing over wie Greet Riebbels (SP.A) als ondervoorzitter zal opvolgen, werd uitgesteld naar 7 november, omdat er nog een aantal administratieve onduidelijkheden met betrekking tot de procedure uitgeklaard moeten worden.