Limburgse burgemeesters blij met afschaffing gedoogbeleid voor cannabis

Burgemeester van Riemst Mark Vos (CD&V) is tevreden over de beslissing van de nieuwe federale regering om komaf te maken met het gedoogbeleid rond cannabis. In het regeerakkoord staat immers dat het gebruik en bezit van alle drugs opnieuw vervolgd wordt en dat er een nultolerantie geldt. "Omdat onze gemeente grenst aan Maastricht, doorkruisen dagelijks heel wat drugstoeristen ons grondgebied om zich in het illegale circuit te bevoorraden", aldus Vos.

"We voeren een actief beleid rond drugscontroles waarbij de politie heel wat drugsverslaafden betrapt met gebruikershoeveelheden op zak ofwel onder invloed van drugs achter het stuur zitten en zo andere weggebruikers in gevaar brengen. Nu komt er een duidelijk signaal dat druggebruik niet meer kan," reageert burgemeester Vos.

Riemst was sinds 2010 de eerste Belgische gemeente met een meldpunt voor drugs. Bewoners konden via telefoon of mail verdachte handelingen melden. "Hiermee hebben we de sociale controle gestimuleerd, maar ik meen dat er behoefte is aan een nationaal meldpunt voor drugsoverlast. We krijgen ook meldingen van buiten onze gemeentegrenzen. Ik zal dit voorstel opnieuw onder de aandacht brengen van de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon", besluit Vos.

Ook burgemeesters van Lanaken en Voeren juichen nieuw beleid toe

Burgemeester Marino Keulen van Lanaken (Open VLD) toont zich net als zijn collega's Huub Broers (N-VA) van Voeren en Mark Vos (CD&V) van Riemst een tevreden man nu in het federale regeerakkoord een nultolerantie inzake cannabis is opgenomen.

"Zowel wat betreft veiligheid als gezondheid vind ik dit een uitstekende zaak. Dank u wel, federale regering," aldus Keulen in een eerste reactie.

"De nultolerantie is positief nieuws. Onze gemeente heeft drie grensovergangen. We hebben over een afstand van 12 kilometer een gemeenschappelijke grens met Nederland. Het drugstoerisme is wel wat stilgevallen sinds Maastricht de wietpas voor ingezetenen heeft ingevoerd, maar de nultolerantie is het finale sluitstuk op beleidsvlak."

"Qua veiligheid is dit goed nieuws, want druggebruik gaat immers altijd gepaard met inbraken en diefstallen. Inzake volksgezondheid is dit ook een uitstekende zaak, want voor de betrokkene is druggebruik niet risicovrij. Het opiaatgehalte van cannabis nu is immers gelijk aan dat van zware drugs dertig jaar geleden", besluit Keulen zijn verklaring.