Vlaamse regering stippelt traject uit voor afslanking provincies

De Vlaamse regering heeft vandaag de krijtlijnen goedgekeurd van de geplande afslanking van de provincies. Er komt een projectteam dat stapsgewijs de toekomstige rol van de provincies moet afbakenen. Die oefening moet tegen 2017 helemaal afgerond zijn. Dat meldt minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.

In het regeerakkoord van de Vlaamse regering worden de provincies niet afgeschaft, maar wel fors afgeslankt. Zo behouden ze bijna enkel hun grondgebonden bevoegdheden. Ze verliezen met andere woorden de bevoegdheden rond onder meer sport, welzijn, jeugd en cultuur. Daarnaast wil de regering het aantal provincieraadsleden halveren en het aantal gedeputeerden verminderen van zes naar vier.

Om heel de hervorming van de provincies in goede banen te leiden, zet de Vlaamse regering nu een projectteam op poten. In een eerste fase moet dat team in detail alle bevoegdheden oplijsten die de provincies vandaag uitoefenen en welke middelen, personeel, infrastructuur hiermee verbonden zijn.

In een tweede fase zal worden aangegeven naar welk ander bestuursniveau deze bevoegdheden zullen verhuizen: het gemeentelijke niveau of de Vlaamse overheid.

"Daarna zal voor elk van de nieuwe bevoegdheden een concreet transitietraject worden opgesteld. De nieuwe bevoegdheidsverdeling zal ingaan vanaf 1 januari 2017", aldus N-VA-minister Homans.

Homans benadrukt dat de hervorming vooral de efficiëntie ten goede moet komen. "Dat betekent niet dat we personeel gaan ontslaan of dienstverlening gaan stopzetten. Wat wel kan is dat bepaalde diensten en taken naar een ander bestuursniveau verschuiven. De nodige mensen en middelen worden dan steeds mee overgedragen. We gaan dit op een ordentelijke manier organiseren, in overleg met de provincies en de gouverneurs", luidt het.