Weinig vrouwen, De Crem "slechts" staatssecretaris

Ontslagnemend minister van Defensie Pieter De Crem wordt in de nieuwe regering staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. N-VA haalt als grootste partij een reeks zware portefeuilles binnen. Opvallend is ook dat er erg weinig vrouwen in de nieuwe regering zitten.

Eerste vaststelling: in de nieuwe federale regering krijgen weinig vrouwen een post. Bekend is dat Maggie De Block (Open VLD) minister wordt en Elke Sleurs (N-VA) staatssecretaris. CD&V levert dus geen enkele vrouw. MR mag, met inbegrip van premier Charles Michel, 7 ministers leveren. Daar zijn met Marie-Christine Marghem en Jacqueline Galant slechts 2 vrouwen bij. In totaal telt de federale regering nu dus 4 vrouwen op 18 leden. Een magere balans. Ook de Senaatsvoorzitter Christine Defraigne (MR)  is een vrouw.

Op Twitter reageerden de Vlaamse christendemocraten al op de kritiek "Mannen in de regering en vrouwen in de keuken?" als volgt:  "Wat dacht je van Hilde Crevits en Joke Schauvliege (Vlaamse regering), Bianca Debaets (Brussel) en Marianne Thyssen (EU)?" (Zie onderaan het artikel).

N-VA krijgt belangrijke bevoegdheden

N-VA haalt als grootste partij binnen de coalitie de belangrijke posten Binnenlandse Zaken (Jan Jambon), Financiën (Johan Van Overtveldt), Defensie (Steven Vandeput), Asiel en Migratie en Fraudebestrijding binnen (Elke Sleurs).

Jan Jambon krijgt dus de post die hem al enkele dagen werd toegeschreven. Met de post Regie van Gebouwen gaat een Vlaams-nationalist zo het Koninklijk Paleis beheren.

Van Overtveldt mag als oud-hoofdredacteur van Trends op Financiën zijn specialiteit uitoefenen. Opvallend is hier dat het Arco-dossier dus via een N-VA-minister zal passeren, de vergoeding voor de Arco-coöperanten na het Dexia-debacle is een belangrijk punt voor CD&V geweest tijdens de onderhandelingen. Als Belgische minister van Financiën zal Van Overtveldt ook zijn stem over de eurocrisis kunnen laten klinken in Europa.

Bij CD&V wordt voormalig Vlaams minister-president Kris Peeters zoals verwacht vicepremier en bevoegd voor Werk, Economie en Economische zaken. Bevoegdheden die in de vorige regering werden uitgeoefend door de 2 SP.A'ers Monica De Coninck En Johan Vande Lanotte.

Ontslagnemend minister van Financiën Koen Geens wordt minister van Justitie. Als professor aan de rechtenfaculteit van de KU Leuven en stichter van het belangrijke advocatenkantoor Eubelius een bevoegdheid die hem wellicht na aan het hart zal liggen. Pieter De Crem ruilt zijn ministerpost om "slechts" staatssecretaris te worden. Hendrik Bogaert - staatssecretaris voor ambtenarenzaken in de vorige regering - verdwijnt uit de regering.

Open VLD-kopstuk Maggie De Block wordt minister van Gezondheid én Sociale Zaken en krijgt daarmee - als dokter - de post die ze ambieerde, terwijl Alexander De Croo minister van Digitale Agenda, Telecom en de Post wordt. De Croo krijgt met zijn bevoegdheid voor de Post eigenlijk voor een stuk "Overheidsbedrijven". Dat wordt echter niet meer zo genoemd omdat de NMBS daar niet onder valt.