Zelfstandigen lopen over naar N-VA, en andere weetjes

Het publiek van CD&V wordt er niet jonger op, Groen is meer en meer een Oost-Vlaams verhaal aan het worden. Het zijn maar een paar van de weetjes die uit de peiling naar voren springen.
  • Open VLD had altijd de reputatie van een harde mannenpartij. No more. Nu de vrouwen er de dienst uitmaken - Gwendolyn Rutten, Maggie De Block en Annemie Turtelboom - vervrouwelijken ook de kiezers: 58 procent tegenover 42 procent mannen. 
  • Veel vrouwen bij Open VLD, maar almaar minder zelfstandigen. Die hebben de oversteek naar N-VA gemaakt: 6 procent bij de liberalen, tegen ondertussen 11 procent bij de nationalisten.
  • Bij de SP.A hoef je geen zelfstandigen te zoeken. Het gaat daar over één procent van de kiezers.
  • Nog meer nieuws van Open VLD: het liberale centrum lag tot nog toe altijd in Oost-Vlaanderen. Stilaan verschuift dat echter naar Vlaams-Brabant, dat een kwart van de kiezers levert. Niet geheel onlogisch: Vlaams-Brabant is de provincie van De Block en Rutten.
  • Ook het groene epicentrum verschuift. Lag dat ten tijde van Agalev overduidelijk in Antwerpen, dan nu toch meer in Oost-Vlaanderen, waar bijna één derde van de kiezers vandaan komen, met Gent als absolute gangmaker. 
  • Het kiespubliek van CD&V wordt er niet jonger op. Nu is 43 procent al ouder dan 55. Het aantal jongeren neemt af, tot 20 procent.
  • Vlaams Belang is een partij van relatief laag opgeleide stedelingen uit de lagere klasse, met veel gepensioneerden ook. 
  • Het blijkt niet uit de verkiezingsuitslag, maar N-VA en CD&V hebben een bijna even groot potentieel: 48 tegen 47 procent. 
  • Maar N-VA is stukken meer succesvol om haar stemmenpotentieel te verzilveren. 55 procent van de mensen die zegt te overwegen voor N-VA te kiezen, doet dat ook. Voor CD&V is dat maar 38.
  • Uiteindelijk is er niet bijster veel veranderd sinds de verkiezingen: slechts 14 procent van de kiezers veranderde van partij, en de wijziging zijn daardoor statistisch niet zo significant.