"Overtuigd dat we de gemoederen zullen kunnen bedaren"

CD&V-kopstukken Wouter Beke en Kris Peeters kijken vandaag in een dubbelinterview in De Standaard terug op de ruim 130 dagen regeringsvorming en het uiteindelijk bereikte regeerakkoord. De verontwaardiging van de sociale partners over enkele aangekondigde maatregelen, zoals het verhogen van de pensioenleeftijd, zal volgens Peeters maar tijdelijk zijn. "Ik ben ervan overtuigd dat de gemoederen zullen bedaren eens we uitleg kunnen geven."
BELGAIMAGE

Beke weerlegt met klem het hardnekkige gerucht dat CD&V per se de eerste minister wou leveren. "Voor ons was het evident dat Bart De Wever premier werd. (...) Maar hij (Michel, red.) gaf telkens aan dat dit voor de MR onverteerbaar was. Hij wilde daarom dat Kris de leiding nam. Dat had dus niks met de zogenaamde machtshonger van CD&V te maken. Maar kijk, ook dat is anders afgelopen."

Het regeerakkoord zelf dan. Beide CD&V'ers geven toe dat de werknemers de komende legislatuur in verhouding veel meer zullen bijdragen dan de grote vermogens. "Toegegeven, de bijdragen uit kapitaal zijn bescheiden", zegt Beke. "Maar de opbrengst, zo'n 400 miljoen euro, wordt gebruikt om de indexsprong voor de laatste inkomens voor zestig procent te compenseren. Dat is wel een tax shift." Een maatregel die volgens Peeters "met veel bloed, zweet en tranen" bedongen is. Hij wijst er ook op dat zijn partij een btw-verhoging - die opnieuw dezelfde groep mensen zou treffen - kon afwenden.

De hevige reacties van de sociale partners op het regeerakkoord, en dan vooral op de verhoging van de pensioenleeftijd, schrikken Peeters en Beke niet af. "Wij willen echt een overleg met de sociale partners. Ik ben ervan overtuigd dat de gemoederen zullen bedaren eens we uitleg kunnen geven bij de concrete uitvoering van de maatregelen die op til staan."

De uitleg zal volgens Beke en Peeters cruciaal zijn de komende tijd. "Het gaat belangrijk zijn om aan te tonen dat we de inspanningen die we van de mensen vragen tot jobs en zekerheid zullen leiden. We gaan de noordflank van de berg beklimmen, de moeilijkste weg. Maar de inspanning zal lonen. Dat moeten we duidelijk maken aan de vakbonden maar ook aan de deelstaten trouwens."