Vlaamse scholierenkoepel wil alternatief voor Klasse

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) heeft teleurgesteld gereageerd op het nieuws dat de papieren versie van de tijdschriften Klasse en Maks! binnenkort verdwijnt. Maks! was volgens de koepel een belangrijke bron van informatie en inspiratie voor veel Vlaamse leerlingen, en zorgde voor een blik buiten hun eigen school. De VSK hoopt dan ook dat er een degelijk alternatief komt.

Vrijdag raakte bekend dat de tijdschriften Klasse, Klasse voor Ouders, Maks! en Yeti vanaf 1 januari ophouden te bestaan in hun papieren vorm. Dat is het gevolg van de besparingen bij de Vlaamse overheid: de helft van het budget werd geschrapt. Er wordt wel nagedacht over een digitale toekomst.

"Zullen scholieren nu nog op maat geïnformeerd worden over onderwijs? ", vraagt VSK zich af. "Als je als overheid wil dat jongeren zich betrokken voelen binnen hun school en binnen onderwijs in het algemeen, dan moeten ze ook goed geïnformeerd worden. Met de halvering van het budget van Klasse komt dat in gevaar", luidt de kritiek.

De scholierenkoepel hoopt dat de minister samen met de redactie zorgt voor een degelijk alternatief. Een digitale versie is beter dan niets, maar toch vreest de Vlaamse scholierenkoepel dat hiermee niet iedereen bereikt zal worden. "Maks zal dan een soort forum worden, waar in de eerste plaats jongeren met interesse voor het onderwerp zich toegang tot zullen verschaffen. Er is echter nood aan een breed informatie-aanbod, bijvoorbeeld over thema's als rechten en plichten van scholieren of de onderwijshervorming", aldus VSK-voorzitster Kaylee Surgeloose. VSK wil gerust betrokken worden bij de uitwerking van een alternatief.