7 op de 10 weggebruikers willen meer trajectcontroles

Zeven op de tien Belgische weggebruikers willen meer trajectcontroles op de Belgische wegen. Meer dan de helft is tegen radarverklikkers in de wagens. Dat blijkt uit de Mobiliteitsbarometer van de VAB. Volgend jaar zal het aantal trajectcontroles alvast verdriedubbelen tot 21.

"Een trajectcontrole is een rechtvaardige controle omdat je de gemiddelde snelheid meet tussen twee punten en niet op een bepaalde plaats", zegt Maarten Matienko van VAB aan VRT Nieuws. "Iemand die continu te snel rijdt zal daardoor sneller geverbaliseerd worden."

Daarnaast vinden de ondervraagden het ook positief dat mensen die een radarverklikker hebben, zoals een Coyote, zich nu ook aan de snelheid moeten houden. Die bestuurders kunnen immers niet meer afremmen voor een bepaalde flitspaal. 55 procent is dan ook tegen het gebruik van zo'n verklikker.

Zes op de tien ondervraagde weggebruikers willen ook dat voortaan enkel de zone wordt aangeduid waar een snelheidscontrole plaatsvindt, en dus niet de specifieke locatie.

VAB vraagt eerst evaluatie

De VAB vraagt eerst een evaluatie van de effectiviteit van het huidige systeem vooraleer er nieuwe systemen geïnstalleerd worden. "Het moet de bedoeling zijn om de bestuurders aan te zetten tot een meer verantwoord gedrag en niet tot het opdrijven van het aantal verkeersboetes", zegt de VAB.

Vanaf 2015 wordt het aantal trajectcontroles in Vlaanderen alvast opgetrokken van 7 naar 21. Er komen 11 nieuwe trajecten in de provincie Antwerpen, 2 nieuwe trajecten in de provincie Vlaams-Brabant en 1 nieuw traject in de provincie Limburg. VAB wijst in een persbericht op de voordelen: de zware snelheidsovertredingen dalen spectaculair, er ontstaat een homogener verkeersbeeld met minder emissies van uitlaatgassen tot gevolg en het aantal ongevallen met gewonden daalt met 50 procent.

De mobiliteitsorganisatie hoopt dat de nieuwe Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) meer werk zal maken van de communicatie rond het controlebeleid. "Dat we het in Vlaanderen niet goed aanpakken, blijkt uit onze slechte score inzake verkeersslachtoffers wanneer we dit in Europees kader bekijken", besluit VAB in zijn persbericht.

De Mobiliteitsbarometer van de mobiliteitsorganisatie VAB werd uitgevoerd bij 2.000 Belgische weggebruikers.