800 km stappen om prostitutie strafbaar te maken

Een Franse vrouw heeft een mars van 800 kilometer gewandeld om het parlement op te roepen prostitutiebezoek strafbaar te maken. Bij het einde van haar mars in Parijs kreeg de voormalige prostituée de steun van tal van politici.
AFP

De 57-jarige Rosen Hicher zat 22 jaar in de prostitutie, maar is in 2009 gestopt. Sindsdien voert ze actie om de wetgeving tegen prostitutie te verstrengen.

Daartoe is ze nu 800 kilometer lang doorheen Frankrijk gestapt om haar actie kracht bij te zetten en vandaag is Hicher aangekomen in Parijs. Ze werd er opgewacht door tal van sympathisanten en ook door een aantal politici.

De vrouw eist dat het parlement een wet goedkeurt die het bezoek aan hoeren strafbaar maakt. In december had de Kamer al een dergelijk voorstel goedgekeurd, maar dat is in juli verworpen door een senaatscommissie.

In de krant "Le Journal du Dimanche" krijgt de vrouw nu de steun van 200 burgemeesters en gemeenteraadsleden die de Senaat vragen om het voorstel alsnog goed te keuren. Onder hen is staatssecretaris voor de Rechten van de Vrouw Pascale Boistard die Hicher persoonlijk kwam opwachten in Parijs.

"Prostitutie is geen recht. Men heeft niet het recht vrouwen te kopen of te verkopen", zei Hicher bij haar aankomst in Parijs. Het wetsvoorstel dat in de Senaat geblokkeerd raakten, bepaalde een boete van 1.500 euro voor klanten van prostituées, maar ook hulp voor de slachtoffers of educatie voor jongeren.

Toch is het voorstel in Frankrijk zeer omstreden en eisen andere politici een regularisatie van het beroep.