"Ambtenaren hoeven niet bang te zijn, er zullen geen harde saneringen gebeuren"

"Ambtenaren hoeven niet bang te zijn, want er zullen geen harde saneringen doorgevoerd worden." Dat heeft minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) gezegd in "De zevende dag"."We willen vooral de oefening maken om als overheid efficiënter te zijn", klinkt het.

Vandeput, sinds gisteren officieel federaal minister van Ambtenarenzaken, ziet er de komende vijf jaar zijn taak in om hervormingen door te voeren in het ambtenarenlandschap: "Het is vooral de bedoeling om ambtenaren op een efficiëntere manier te werk te laten gaan. Op die manier kan gefocust worden op wat de toegevoegde waarde is van de overheid voor de burgers."

Daarbij benadrukt Vandeput, die zich overigens in het ideologisch centrum van de N-VA situeert, dat hij geen harde saneringen wil doorvoeren: "Mensen moeten niet bang zijn. We zullen geen harde saneringen doorvoeren, maar intelligenter te werk gaan."

"Nieuwe F-16's is aankoop van de eeuw"

Naast Ambtenarenzaken is Vandeput ook bevoegd voor Defensie. Dat ziet hij als een uitdagende bevoegdheid, omdat er de komende jaren heel wat te veranderen staat. Hoog op dat lijstje staat de aankoop van de vervangers voor de F-16's. "De aankoop van de eeuw", noemt Vandeput het zelf.

"Defensie is vandaag een zaak van inschakeling in internationale coalities en schema's. Daarbij is vooral de samenwerking binnen de Benelux en ook steeds meer de Europese Unie belangrijk. Daar wil ik mij vooral voor inzetten", besluit Vandeput.