Weyts: "Meer trajectcontroles in de toekomst"

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) gaat in de toekomst nog meer inzetten op trajectcontrole. Dat heeft hij aangekondigd in een persbericht naar aanleiding van de VAB-Mobiliteitsbarometer. Daaruit bleek dat zeven op de tien weggebruikers voorstander is van meer trajectcontrole op de Belgische wegen.

Net zoals mobiliteitsorganisatie VAB haalt Weyts de positieve invloed van trajectcontrole aan op het verkeersbeeld. "Mensen gaan niet bruusk remmen zoals bij flitspalen, om daarna opnieuw sneller door te rijden", laat Weyts optekenen. Maar het doorslaggevende element in zijn keuze voor meer trajectcontrole is het effect op het aantal ongevallen. "De huidige trajectcontroles leidden tot een daling van het aantal letselongevallen en dus tot meer verkeersveiligheid."

Hoewel Weyts nog meer zal inzetten op deze vorm van snelheidsbeperkende maatregelen, zal de flitspaal niet verdwijnen. "Punctuele snelheidscontroles via flitspalen blijven natuurlijk wel zinvol en nodig op secundaire wegen bijvoorbeeld aan kruispunten, rode lichten, schoolomgevingen, doortochten in dorpskernen enzovoort", besluit de minister.

VAB kondigde vandaag aan dat er in 2015 14 nieuwe trajecten zullen bij komen, wat het totaal in Vlaanderen op 21 trajectcontroles zal brengen.